Högskolan i Borås Holding AB

Bolagets verksamhet ska vara att förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda bolag som har till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) för kommersiell exploatering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Högskolan i Borås.

Högskolan i Borås Holding är med i Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige, (FUHS) som omfattar alla (18 stycken) svenska universitetsholdingbolag som medlemmar. Holdingbolagen, med i många fall innovationskontor, inkubatorer och i vissa fall science parks, är en betydelsefull plattform för kommersialisering, nyttiggörande och innovation kopplat till högskolevärlden. Universitetsholdingbolagen är en av ytterst få svenska institutionella investerare i tidiga skeden.

Läs mer på FUHS webbplats

Kontakt

Erik Bresky, VD

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda bolag som har till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) för kommersiell exploatering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Högskolan i Borås, att förmedla uppdragsutbildning samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan även bedriva motsvarande verksamhet med andra lärosäten än det egna.

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda bolag som har till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) för kommersiell exploatering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Högskolan i Borås, att förmedla uppdragsutbildning samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan även bedriva motsvarande verksamhet med andra lärosäten än det egna.

Befintliga bolag

Fureho utvecklar och tillverkar ett 3-dimensionellt material av kolfiber kallat Noobed Materials för kunder inom den avancerade kompositindustrin. Med Noobed Materials kan tunga metallkomponenter ersättas för att göra produkter lättare och mer energieffektiva. Noobed Materials tillverkas i form av block/paneler och i olika konfigurationer baserat på kundernas prestanda och applikationskrav. Från Noobed Materials kan väldigt komplexa komponenter enkelt bearbetas fram med bra toleranser och finish.

Fureho har ett kundcentrerat tillvägagångssätt för att lösa problem baserade på enskilda användningsfall i motorsport, energi, rymdindustri och engineering industrin. Fureho utgör långsiktiga partnerskap med inblandad FoU, tillverkning och support för avancerade materialbehov.

Läs mer på företagets webbplats (extern länk)

Inuheat offer active wearable heating from Sweden since 2013. The business idea is straight forward; Inuheat provide the best heated solution on the market and partner up with premium brands globally to improve comfort and performance of already great apparel for consumers and professionals. Their innovative technology platform is unique and easy to integrate to existing designs. It consist of patented conductive yarns, smart electronics with Bluetoothand NFC communication, and more. Smartphone application enable direct access to consumer and data management.

Läs mer på företagets webbplats (extern sida)

Posifon AB är ett IT/telekom-företag som, baserat på app- och mobiltelefoniteknologi, erbjuder avancerade tjänster för ökad trygghet och livskvalitet. Posifon är ett innovativt och kundnära företag som sedan starten varit ledande i utvecklingen av tjänsten GPS-larm, även kallade mobila trygghetslarm, för personer med omsorgsbehov och medicinpåminnelse, med möjlighet till medicinuppföljning på distans, där företaget är exklusiv distributör i Sverige för den välrenommerade dosetten Careousel, medicingivaren/påminnaren Medido samt hälsouppföljningssystemet Posifon Prevent.

Läs mer på företagets webbplats (extern länk)

Enrad är en av Sveriges ledande utvecklare av kyl- och värmeanläggningar som använder naturliga köldmedier. Flera forskare menar att övergången till naturliga köldmedier i kyl- och värmeanläggningar är den enskilt viktigaste åtgärden för att minska den globala uppvärmningen. Enrads miljövänliga lösningar är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer produkterna från sin anläggning i Borås.
 

Läs mer på företagets webbplats (extern länk)

Action Caring AB

Stödtjänst i vård- och omsorg till äldre och anhörigvårdare

Sålda bolag

Good Solutions AB

Produktionsuppföljning

AB Initio

Ljudabsorberande textil

Trisquel Medical AB:s

Teknik som möjliggör en tidig detektering av stroke