Förfrågningar

Beroende på bransch/verksamhet kallas det för fortbildning, kompetensutveckling, personalutbildning, verksamhetsutveckling genom kompetenshöjning eller kompetensbreddning hos personalen. Uppdragsutbildning är den terminologi som används i lagstiftningen för högskolors rätt att sälja utbildning till arbetsgivare med flera.
 

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).