Kompetensutveckling och uppdragsutbildning

Det finns olika former av kompetensutveckling och den vanligaste är att du som arbetsgivare beställer en uppdragsutbildning från oss på Högskolan i Borås. Bland formerna för uppdragsutbildning kan till exempel nämnas skräddarsydda kurser och forskarföreläsningar. Våra lärare kan också medverka som workshop- eller processledare där kompetensen i företaget utvecklas genom projekt etc. Om andra former av samarbeten önskas kan detta självklart diskuteras. Mer information om just uppdragsutbildning hittar du på sidan vanliga frågor

Vår utbildningsverksamhet är indelad i fyra akademier med olika inriktningar och vår forskning finns inom sju olika områden. Då vi jobbar över områdesgränserna inom både utbildning och forskning kommer vi tillsammans att hitta lösningar på de flesta tänkbara problem. Börja därför gärna med en enkel, eller svår, fråga så hittar vi snart en bra lösning tillsammans.

Läs gärna mer om våra Kompetensområden