MerSam

Projektet har bedrivits genom både lärosätesövergripande aktiviteter och lokala aktiviteter på deltagande lärosäten:Blekinge Tekniska Högskola, Försvarshögskolan, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Karlstads universitet, Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Södertörns högskola och Uppsala universitet. Koordinator för projektet är Högskolan i Borås. 

Följelärosäten (år 2020): Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitet och Malmö universitet 

Ett mål har varit att ta fram material som kan stödja individer i att dokumentera och presentera meriter, bedömargrupper i att bedöma meriter samt lärosäten i att fortsätta sitt utvecklingsarbete med samverkansmeritering.

MerSam slutrapport-Samverkansmeritering –förutsättningar, behov och möjligheter

Rapporten är en slutredovisning från projektet MerSam – Meritvärde av samverkansskicklighet. Rapportens innehåll, slutsatser och rekommendationer är baserade på utvecklingsarbete, projektaktiviteter, dialogprocesser vid projektlärosäten samt diskussioner vid projektmöten och projektworkshoppar och är ett resultat som har tagits fram med delaktighet av hela MerSam-projektet.

Ladda ner slutrapport MerSam (PDF):

MerSam slutrapport 2021.pdf

Vägledning för att dokumentera och beskriva samverkansmeriter  

Vägledningen vänder sig till personer som önskar tips och idéer på hur man kan sammanställa sina samverkansmeriter. I första hand är målgruppen lärare och forskare vid svenska universitet och högskolor. Vägledningen har tagit inspiration till form och struktur från de instruktioner till portfölj som idag finns vid ett flertal lärosäten för att sammanställa pedagogiska meriter.

Ladda ner vägledningsmaterialet (PDF):

Vägledning för att dokumentera och beskriva samverkansmeriter

Ladda ner presentationsmaterialet (PPT):

Presentation Vägledning för att dokumentera och beskriva samverkansmeriter

Samverkansmeritering vid rekrytering och befordran- Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet lyfter grundläggande aspekter kring integrering av samverkansmeritering i processer för rekrytering och befordran. Det är avsett att användas som en utgångspunkt för reflektion och fortsatt utvecklingsarbete på alla nivåer inom lärosätet. Materialet vänder sig i första hand till medverkande i anställningsnämnder, sakkunniga och chefer.

Ladda ner utbildningsmaterialet (PPT):

Samverkansmeritering vid anställning och befordran

Utbildningsmaterialet finns även beskrivet i en broschyr. Materialet vänder sig i första hand till medverkande i anställningsnämnder, sakkunniga och chefer.

Ladda ner broschyren (pdf)

Delrapport

Rapporten "Varför är det så snårigt? Begrepp relaterade till samverkansmeritering" visar på användning och tolkningar av begrepp i sektorn och lärosätens styrdokument. Rapporten utgör en sammanställning av insamlad information från dokument, dialoger, workshoppar, intervjuer och enkäter inom ramen för projektet.

Ladda ner rapporten (PDF):

Varför är det så snårigt - begrepp relaterade till samverkansmeritering