MerSam

MerSam löper från januari 2018 till december 2020. Projektet inkluderar även ett internationellt perspektiv för att få en uppfattning om hur utländska universitet arbetar med denna fråga.

Pass 1: Samtal och paneldiskussion med inbjudna gäster

Vilka utmaningar finns idag för akademins samverkansuppgift?

Företrädare för akademi, myndigheter och finansiärer bidrar med sin bild av var vi står, vilket framtida läge man ser och tankar om vägen dit. MerSam-projektet ger en bild av sektorns utmaningar och möjligheter inom samverkansmeritering.

Introduktion, Anna Bergstrand, samverkansstrateg Högskolan i Borås och Mikael Östling, prorektor KTH

Utmaningar och möjligheter för Sverige som kunskapsnation, Lars Hultman vd på SSF

Paneldiskussion:
  • Högskolesektorns möjligheter Fredrik Hörstedt vicerektor och SUHFs expertgrupp
  • Lärosätenas förutsättningar och möjligheter – lärdomar från MerSam Peter Värbrand, vicerektor Linköpings universitet, och Anna Bergstrand, samverkansstrateg Högskolan i Borås.
  • Samverkansuppgiften och samhällsomställning reflektioner från Maria Landgren, Vinnova
  • Vad skulle ökat fokus på samverkansmeriter betyda för yngre akademiker? Robert Lagerström, Sveriges unga akademi
  • Näringslivets syn på samverkansskicklighet inom såväl akademi som industri Emil Görnerup Svenskt näringsliv
  • Kvalitet, utvärdering och samverkansuppgiften – reflektioner från Kristina Tegler Jerselius, UKÄ

Produkter

Projektets arbete och resultat kommer att mynna ut i både rapporter och praktiknära stöd. Dessa kommer att tillgängliggöras löpande på denna sida. Håll utkik!

Rapporter

Kommer inom kort

Vägledning och praktiknära stöd

Kommer inom kort