Mötesplats Social Innovation

Noden vid Högskolan i Borås leds från Science Park Borås. Under våren 2024 görs en grundlig översikt och uppstart av arbetet.

Om Mötesplats Social Innovation

Mötesplats Social Innovation (MSI) är en nationell kunskaps- och samverkansplattform för social innovation. MSI finns i sex regioner och vid lika många lärosäten i Sverige från Luleå i norr till Malmö i söder: Högskolan i Borås, Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Malmö universitet är koordinerande lärosäte. MSI:s övergripande målsättning är att stärka social innovation som samhällskraft i genomförandet av Agenda 2030.

Läs mer på MSI:s webbplats

Kontakt

Nodansvarig, Högskolan i Borås

Ulrika Sjölund