Mötesplatser för samverkan

Högskolan i Borås vill, och tar aktiv del i samhällsutvecklingen både nationellt och internationellt. Här finns arenor för näringsliv, offentlig verksamhet, organisationer och kulturliv där idéer möts, odlas och får växtkraft.