Undersökning om karriäraktiviteter inriktning skola, vård och omsorg

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Har ni deltagit på Karriärmässan/Stark tidigare? *
Har ni planerat att delta 2024? *

Behandling av personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv och företaget du representerar. Uppgifterna kommer att behandlas av högskolans ansvariga för Elevate och Karriärmässan i syfte att planera och administrera arbetet och dina önskemål inför mässan. Inskickade uppgifter kommer att raderas senast 14 dagar efter att mässan är genomförd. 

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES, och raderas efter evenemanget. Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke).

Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. 

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.