Ämneslärare 7-9 VFU

VFU-brev, bedömningsunderlag och information om VFU-dagar

Klicka på kursen för att se VFU-dokumenten, information om VFU-dagarna och kontaktuppgifter till kursansvariga. Närvaroblankett för fältdagar, försättsblad med mera finns under "Övriga VFU-dokument".

Termin 2: CSVE22 VT22

Termin 4: CUVK40, CUVK48, CUVK44 VT22

Termin 6: CSV260 VT22

Termin 8: CENG85, CSV286 VT22

Övriga VFU-dokument

Om din VFU i ämneslärarutbildningen 7-9

Önskemål inför termin 9 ämneslärarutbildning 7-9

Termin 1: C79U10 HT22

Termin 3: CSVE30 HT22

Termin 4: CUVK40, CUVK48, CUVK44 HT22

Termin 5: 11EN50 HT22

Termin 7: C79U70 HT22

Termin 9: CSVE90 HT22