Förskollärare VFU

VFU-brev, bedömningsunderlag och information om VFU-dagar

Klicka på kursen för att se VFU-dokumenten, information om VFU-dagarna och kontaktuppgifter till kursansvariga. Närvaroblankett för fältdagar, försättsblad med mera finns under "Övriga VFU-dokument".

Termin 1: CUVK11 VT22

Termin 2: 11FK20 VT22

Termin 3: 11FK31 VT22

Termin 4: 11FK40 VT22

Termin 5: CUVK51, CUVK58, CUVK54 VT22

Termin 6: CFÖR60, CFÖR66 VT22

Termin 7: CFÖR70 VT22

Övriga VFU-dokument

Om din VFU i förskollärarutbildningen

Önskemål inför termin 6 och 7 förskollärarutbildningen

Termin 1: CUVK11 HT22

Termin 2: 11FK20 HT22

Termin 3: 11FK31 HT22

Termin 4: 11FK40 HT22

Termin 5: CUVK51, CUVK58, CUVK54 HT22

Termin 6: CFÖR60, CFÖR66 HT22

Termin 7: CFÖR70 HT22