Tentamen

 Det viktigaste du behöver tänka på är att:

Anmäla dig i tid till tentamen, minst 10 dagar innan, annars får du inte skriva. Efteranmälan är inte möjlig. Tentamen - Högskolan i Borås (hb.se)

Om du är beviljad stöd behöver du anmäla ditt stöd, minst 10 dagar innan, genom att maila till tentamen.boras@his.se

Salar för tentamen finns tidigast dagen innan på anslagstavlan utanför A-huset

På Högskolan i Skövde är inga tentor anonyma.

Utlämning av tentamen sker digitalt enligt Borås rutiner eller hos Studentservice (E-huset plan 2). Ta kontakt med din kursansvarig om du är osäker. Högskolan i Borås SelfService v 2.0.6.2 (hb.se)