Tentamen

Som student är det viktigt att känna till de regler som gäller för examination vid Högskolan i Borås samt de rättigheter du har som student. Det finns övergripande regler för examinationer, som inte enbart gäller salstentamen utan också muntlig examination, hemtentamen, laborativa inslag etc. Nedan följer specifika regler för tentamen.

Du anmäler dig till tentamen i KronoX senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

  • Du måste anmäla dig till tentamen senast 10 dagar före tentamenstillfället!
  • Om du inte är anmäld tillåts du inte skriva tentamen!
  • Du måste vara på plats i tentamenssalen senast 15 minuter före tentamen börjar!
  • Endast fysiska id-handlingar är giltiga. Digitala id-handlingar gäller inte som id-handling vid tentamen.

    De regler som gäller för skriftlig salstentamen på Högskolan i Borås hittar du längre ner på denna sida, under rubrik Tentamensregler.

Uppstår tekniska problem när du försöker anmäla dig till tentamen?

Skicka e-post till studentexpeditionen@hb.se eller besök Studentexpeditionen , i god tid före det att anmälningstiden går ut, det vill säga senast 10 dagar före tentamensdag.

För dig som har behov av riktat pedagogiskt stöd vid tentamen

  • Ansök om riktat pedagogiskt stöd via www.nais.uhr.se
  • Anmäl dig via KronoX senast 10 dagar innan inför varje tentamen. 
  • I KronoX anmäler du också ditt stöd du önskar.
  • Om du saknar ett beviljat stöd kontakta Studentexpeditionen.

Kontaktpersoner vid behov av riktat pedagogiskt stöd vid tentamen

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning nås via funktionsvariation@hb.se  

 

Tentamensregler

Fusk/vilseledande

Examination på annan ort/i annat land