Tentamen

Tentamensregler

Som student är det viktigt att känna till de regler som gäller för examination vid Högskolan i Borås samt de rättigheter du har som student. Det finns övergripande regler för examinationer, som inte enbart gäller salstentamen utan också muntlig examination, hemtentamen, laborativa inslag etc. Nedan följer specifika regler för tentamen.

I dag anmäler du dig till tentamen i Ladok. Detta ändras från och med den 3 maj. Då ska du istället anmäla dig i KronoX senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

  • Du måste anmäla dig till tentamen senast 10 dagar före tentamenstillfället!
  • Om du inte är anmäld tillåts du inte skriva tentamen!
  • Du måste vara på plats i tentamenssalen senast 15 minuter före tentamen börjar!
  • Du måste ha med dig en giltig foto-legitimation!

De regler som gäller för skriftlig salstentamen på Högskolan i Borås hittar du längst ner på denna sida.

Uppstår tekniska problem när du försöker anmäla dig till tentamen?

Skicka e-post till studentexpeditionen@hb.se eller besök Studentexpeditionen , i god tid före det att anmälningstiden går ut, det vill säga senast 10 dagar före tentamensdag.

.

För dig som har behov av särskilt stöd vid tentamen

  • Ansök om särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning hos kontaktpersonen nedan.
  • Kontakta Studentexpeditionen senast 20 dagar före varje tentamen angående stödåtgärder.
  • Anmäl dig via Kronox senast 10 dagar innan inför varje tentamen. 

Kontaktpersoner vid behov av särskilt stöd vid tentamen

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning  Anita Lindahl 
Samordnare Josefin Skytt

Examination på annan ort/i annat land

Tentamensregler