Examensarbete inom Civilekonomprogrammet

Procedur för uppsatsarbete

Uppsatsprocedur för civilekonomexamen VT 2019 blir tillgänglig i Ping-Pong från kursstart. 

Intresseanmälan för examensarbete 2019 sker i formulär längre ner på sidan, sista anmälningsdag den 6 december. 

Mer information

Du hittar aktuell information via examensarbetets PINGPONG-sida (som öppnas när du är registrerad på kursen i samband med kursstart).

Övrigt

Exempel på opposition