Marcus Brogeby

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4267

E-post: marcus.brogeby@hb.se

Rumsnummer: L409

Signatur: MRBR

Jag är universitetsadjunkt i företagsekonomi med inriktning mot redovisning. Mitt forskningsintresse har med produktion av redovisning kopplat till underliggande ekonomiska händelser att göra. Frågor som vilken roll redovisningen har i organisationer, vad produktionen av redovisningsmaterial gör med organisationen och hur redovisningen kan eller inte kan fungera som ett trovärdigt kommunikationsmedel samt varför det ibland inte fungerar intresserar mig.

Jag är doktorand på Göteborgs Universitet och skriver en avhandling som handlar om hur hållbarhetsredovisning formas. Det är en fallstudie på ett större svenskt företag där jag har studerat den befintliga infrastrukturens roll i att möjliggöra men samtidigt begränsa produktionen av hållbarhetsredovisning. 2015 försvarade jag min licentiatuppsats From bricks to numbers – a study of translation där följde redovisningsinformation från de ekonomiska händelserna ända fram till koncernredovisningen.

Jag föreläser på grund- och magisternivå i bland annat grundläggande redovisning, kvalitativa metoder och räkenskapsanalys.