Tillträdeskrav för fortsatta studier

Termin 3

Förkunskapskrav:
Helkursbetyg i samtliga kurser i termin 1 samt helkursbetyg i kursen Arbetsrätt 15hp inom ramen för programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 hp

Termin 4

Förkunskapskrav:
Helkursbetyg i samtliga kurser i termin 1 och 2 inom ramen för programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 hp

Termin 5

Förkunskapskrav:
Helkursbetyg i samtliga kurser i termin 1, 2 och 3 inom ramen för programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 hp

Termin 6

Förkunskapskrav:
Helkursbetyg i samtliga kurser i termin 1, 2, 3 och 4 inom ramen för programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 hp

Till kursen Kandidatuppsats krävs helkursbetyg i samtliga kurser i termin 1, 2, 3 och 4 inom ramen för programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 hp samt genomgången metodkurs på fördjupningsnivå eller motsvarande kunskaper.