Valbara kurser på OPUS-programmet, termin 5

Under det tredje läsåret, termin 5, ingår två valbara kurser i en omfattning om 7,5 + 7,5 högskolepoäng i OPUS-programmet.

OPUS-programmet erbjuder nedanstående två kurser som även ger möjlighet till praktik för dem som önskar detta, då på eget initiativ. En del av kurserna läses på skolan även under praktik.

  • Etik och hållbar utveckling i arbetslivet, 7,5 hp
  • Utvärdering, 7,5 hp

Andra möjligheter som ges är att:

  • Läsa kurser vid annat lärosäte eller vid Högskolan i Borås 7,5-15 hp
  • Läsa terminen utomlands
  • Använda tidigare läst kurs/-er som är relevant för yrkesområdet. (fyll i blankett "Ansökan om godkännande av valbar kurs nedan)

Kursen/kurserna ska ha ämnesmässig relevans så som kurser inom ämnesområdena psykologi, sociologi, pedagogik, ekonomi, juridik. Det kan till exempel behandla kurser inom ledarskap, projektledning, kommunikation, arbetsmiljö, konfliktlösning. Det är dock viktigt att tänka på att kursens-/ -ernas innehåll inte överlappar OPUS ordinarie kurser.

Så här går du tillväga:

* Fyll i webbformuläret nedan med dina val senast 31/5

* Du som redan läst kurs/er du vill använda lämna i blanketten Ansökan om godkännande av valbar kurs

 

Valbara kurser i OPUS-programmet termin 5

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Har sökt och ska läsa andra fristående kurser: *
Utlandsstudier: *

Samtycke

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret. Uppgifterna kommer att behandlas av ansvariga för administration av höstens kurser i programmet för Organisations- och personalutvecklare i samhället i syfte att planera samt kommunicera planering av höstens studier. Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES.

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke).

Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke.

Genom att skicka in denna anmälan samtycker du till att Högskolan i Borås samlar in och behandlar dina uppgifter enligt ovan.