skog

Mål

Högskolan i Borås ska vara det hållbara lärosätet – högskolan ska som institution och fysisk plats bidra till en hållbar utveckling lokalt och i världen och minska negativa avtryck från den egna verksamheten. 

Hållbarhetsarbetet grundas i högskolans policy för hållbar utveckling som understryker högskolans uppgift att utrusta studenterna med förmågor och kunskap som förbereder dem att i sina professioner medverka till ett hållbart samhälle.

Vidare prioriteras forskning kring hållbar utveckling präglad av flervetenskapliga ansatser, nytänkande och samverkan med samhället lokalt och globalt. 

Högskolan har ett ledningssystem certifierat enligt ISO 14001 och driver ett systematiskt arbete för att minska den direkta miljöbelastningen från verksamheten och för att bidra till socialt ansvarstagande. 

Högskolegemensamma mål för hållbar utveckling

  • Högskolan i Borås integrerar hållbar utveckling och Agenda 2030 i utbildning och forskning inom ramen för respektive ämnes- och kompetensområde.
  • Högskolan i Borås kännetecknas av hållbar resursanvändning internt och i relation till samhället. Arbetet baseras på engagemang från ledning, medarbetare och studenter.