Inlämning av examensarbete

När examensarbetet är färdigt (efter slutseminariet och efter eventuella kompletteringar) ska det lämnas in genom uppladdningsfunktionen nedan. I och med uppladdningen sker följande:

  • Administrationen får ett arkivexemplar av examensarbetet.
  • Du/Ni ges möjlighet att tacka ja eller nej till att publicera examensarbetet i fulltext digitalt genom DiVA.
    • Läs mer om DiVA längst ned på denna sida.
  • Eventuell plagiatkontroll genomförs (om denna kontroll inte gjorts tidigare i processen).
    • Läs mer om plagiatkontroll längst ned på denna sida.

Här lämnar du in ditt examensarbete

(Just nu leder länken till HBs gamla webbsida för inlämning. Scrolla längst ned på den sidan för att logga in.)

Om du har frågor se kontaktuppgifter nedan. Se också de särskilda webb- eller PingPong-sidor med information om examensarbete som finns för en del utbildningar:

Akademin för textil, teknik och ekonomi

Information om examensarbete på Akademin för textil, teknik och ekonomi
Utbildningar inom textil och mode
Kontakt: thsuppsats@hb.se

Utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap
Kontakt: teknikuppsats@hb.se

Utbildningar inom företagsekonomi
Kontakt: ekonomiuppsats@hb.se

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Information om examensarbete, se respektive kursaktivitet i Ping-Pong
Utbildningar inom vård
Kontakt: varduppsats@hb.se

Utbildningar inom arbetsliv och välfärd
Kontakt: arbetslivuppsats@hb.se

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Utbildningar inom bibliotek och information
Kontakt: boiuppsats@hb.se

Utbildningar inom pedagogik
Kontakt: pedagogikuppsats@hb.se

Utbildningar inom informatik
Kontakt: ituppsats@hb.se
Information om examensarbete

Plagiatkontroll via Urkund

Publicering på internet genom DiVA