Inlämning av examensarbete

När examensarbetet är färdigt (efter slutseminariet och efter eventuella kompletteringar) ska det lämnas in  lämnas in via Selfservice, klicka på länken nedan. I Selfservice väljer du fliken Examensarbete (OBS Storleken på filen kan max 50 MB).  I och med uppladdningen sker följande:

  • Administrationen får ett arkivexemplar av examensarbetet.
  • Du/Ni ges möjlighet att tacka ja eller nej till att publicera examensarbetet i fulltext digitalt genom DiVA.
    - Läs mer om DiVA längst ned på denna sida.
  • Eventuell plagiatkontroll genomförs (om denna kontroll inte gjorts tidigare i processen).
    - Läs mer om plagiatkontroll längst ned på denna sida.


Här lämnar du in ditt examensarbete


Om du har frågor se kontaktuppgifter nedan. Se också de särskilda webb- eller Canvas-sidor med information om examensarbete som finns för en del utbildningar:

Akademin för textil, teknik och ekonomi

Utbildningar inom textil och mode
Kontakt: thsuppsats@hb.se

Utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap
Kontakt: a1@hb.se

Utbildningar inom företagsekonomi
Kontakt: ekonomiuppsats@hb.se

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Information om examensarbete, se respektive kursaktivitet i Canvas

Utbildningar inom vård
Kontakt: varduppsats@hb.se

Utbildningar inom arbetsliv och välfärd
Kontakt: arbetslivuppsats@hb.se

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Utbildningar inom bibliotek och information
Kontakt: boiuppsats@hb.se

Utbildningar inom pedagogik
Kontakt: pedagogikuppsats@hb.se

Utbildningar inom informatik
Kontakt: ituppsats@hb.se
Information om examensarbete 

OBS! Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap använder inte uppsatsnr. så ange ett X i fältet där detta ska fyllas i.

Plagiatkontroll via Urkund (Ouriginal)

Publicering på internet genom DiVA