Utvecklingsarbete i bibliotek

Välkomna till kursen Utvecklingsarbete i bibliotek

Du har anmält och antagits till den fristående nätbaserade kursen Utvecklingsarbete i bibliotek hösten 2018. Kursen tar upp metoder och teorier som stöd för att du som forskande reflekterande praktiker ska kunna arbeta med systematisk verksamhetsutveckling. Den pågår på kvartsfart 25% under perioden 2018-09-03 till 2019-01-20. Kursen är till för er som är yrkesverksamma vid bibliotek och vill fördjupa er i utvecklings- och förändringsarbete utifrån verksamhetens förutsättningar vid era arbetsplatser.

Kursplan och litteraturlista finner du här på kurs- och programtorget. En studiehandledning med mer utförliga beskrivningar av kursinnehåll, upplägg och examinationsuppgifter finns i lärplattformen Pingpong som du får tillgång till när du registrerat dig på kursen.

Vi introducerar kursen den 4 september kl. 8:30-9:30 i vårt virtuella klassrum i Zoom (en länk till information om Zoom liksom användarmanual finns i Pingpong). Där kommer vi också att hålla föreläsningar den 12 september kl. 15-16 samt den 21 september kl. 10-11. Självklart finns det då möjlighet att ställa frågor och diskutera.  En webbkamera och ett headset med mikrofon behövs för att kunna delta i Zoom (kostar ett par hundra kronor).

Den 12 oktober kl. 10-17 är du som kursdeltagare välkommen på seminarium i Borås. Då inleder vi med föreläsningar följt av seminarier och handledning. Ytterligare en träff äger rum i Borås den 30 november kl 10-16, då vi främst diskuterar era utvecklingsarbeten. Mer information om träffarna hittar ni i Pingpong.

Förutom föreläsningar och träffar kommer vi också att erbjuda ett enskilt handledningstillfälle via till exempel PING PONG, Zoom eller telefon.

Alla utvecklingsarbeten examineras via en skriftlig inlämning. Dessutom examineras kursen genom obligatoriskt deltagande i ett litteraturseminarium samt i ett halvtidsseminarium.

Vi kan diskutera praktiska frågor vidare när vi ses virtuellt den 4 september. Du är också välkommen att kontakta oss för att få mer information eller ställa frågor.

Frågor som rör kursens innehåll eller som är av personlig/administrativ art kan ställas till kursansvariga 

VÄL MÖTT!

Malin Utter                                                    Malin Ögland

kursansvarig                                                  kursansvarig

Kursinformation

Termin: Hösten 2018 Kurskod: C3FUA1 Typ av kurs: Fristående Studietakt: Deltid 25% Studietid: Dag Studieort: Borås Studieperiod: 2018-09-03 — 2019-01-20

Observera

Kursen innehåller tre träffar i Borås, två är obligatoriska och en frivillig.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00)

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Kursansvarig: Malin Utter

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)