Det samtida barnbiblioteket

Välkommen till kursen Det Samtida Barnbiblioteket! Vi är väldigt glada att kunna välkomna dig till en spännande och angelägen kurs! Barnbiblioteken i Sverige är inne i ett dynamiskt utvecklingsskede och drivkraften i den pågående utvecklingen hör ihop med händelser och skeenden i vår omvärld. En del av drivkraften kommer från ambitionen att införliva barnrättskonventionens tankesätt i barnbibliotekets verksamheter. Kursen ni ska gå utgår från Barnkonventionen (1989) som blev lag i Sverige så sent som 2019.

Barnkonventionen betonar varje barns och ung persons rätt att utvecklas till sin fulla potential samt rätten till gratis och öppen tillgång till information oavsett ålder, kön, religiös- nationell- och kulturell bakgrund, språk, social status och personliga färdigheter och förmågor. Barn och unga har också rätt till delaktighet i verksamheter och beslut som påverkar deras liv. I denna kurs undersöks hur delaktighet kan tolkas och implementeras i barnbibliotekssammanhang. I kursen granskas dessutom aktuell forskning om barndom idag och om barns och ungas litteratur- och medieanvändning. Genom att studera forskning om barn och ungas villkor idag, deras mediananvändning samt om delaktighet ska du fördjupa dina kunskaper och vinna insikter om hur bibliotekets tjänster kan utvecklas och göras relevanta och intressanta för barn och unga i dagens samhälle.  Vi kommer att resonera om teorier om barndom/ungdom, barns och ungas delaktighet i biblioteksverksamheter, deras användning av olika medier och om vilka betydelser dessa medier har för dem samt hur medierna svarar mot barns och ungdomars behov av information, kommunikation och upplevelser.

Kursen ges på halvfart under terminens senare hälft med början den 4 november och slut den 20 januari. Kursen ges huvudsakligen på distans, vilket innebär att det mesta av kontakten mellan studenter och mellan studenter och lärare kommer att ske via lärplattformen Ping Pong. I Ping Pong finner du information någon vecka före kursstart och kan komma i kontakt med kursansvariga och övriga lärare. Vi kommer att ha en träff i Borås under kursens gång. Träffen ligger den 18-19 november (från kl. 10 mån till tis kl. 15.30 f). Vid träffen kommer vi att ha hålla föreläsningar, 2 litteraturseminarier (examinerande), workshop och studiebesök. En viktig uppgift i kursen är att genomföra en liten studie och dokumentera den i form av en rapport och presentation, vilket också introduceras vid träffen. Du kommer tyvärr att gå miste om en hel del av kursen om du inte deltar i träffen. Eftersom kursen huvudsakligen ges på distans ställs krav på att studenterna tar eget ansvar för sina studier och arbetar självständigt. Samtidigt försöker vi att skapa en studiemiljö som inbjuder till diskussioner och stimulans. Om du vill börja förbereda dig inför kursarbetet så föreslår vi att du börjar med att läser kurslitteraturen – märk väl att kursen börjar den 4 november men att första träffen är den 18 november då du förväntas ha läst mycket av kurslitteraturen (information om vad som ska läses specifikt inför seminarierna finns i Pingpong).

Avslutningsvis vill vi än en gång välkomna dig till kursen. Vi lärare ser fram emot att träffa dig såväl virtuellt som på plats i Borås i november och hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Frances Hultgren och Amira Sofie Sandin, kursansvariga, 2019-08-14.

Kursinformation

Termin: Hösten2019 Kurskod: C3FSB1 Typ av kurs: Fristående Studietakt: Deltid 50% Studietid: Dag Studieort: Borås Studieperiod: 2019-11-04 — 2020-01-19

Observera

Kursen läses huvudsakligen på distans, men innehåller också två träffar på campus i Borås. Första träffen innehåller två dagar och sista träffen en dag (slutseminarium). Den första träffen rekommenderas men är inte obligatorisk. Den andra träffen är obligatorisk.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00)

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Kursansvarig: FHU
Kursansvarig: Maria Ringbo

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)