Maria Ringbo

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4309

E-post: maria.ringbo@hb.se

Rumsnummer: C310

Signatur: MRRI