Skolbibliotekariens roll i lärandemiljöer

Kursinformation

Termin: Hösten2019 Kurskod: C3FSR1 Typ av kurs: Fristående Studietakt: Deltid 25% Studietid: Dag Studieort: Ortsoberoende Studieperiod: 2019-09-02 — 2020-01-19

Observera

Kursen vänder sig till yrkesverksamma bibliotekarier. Kursen ges på kvartsfart/distans och innehåller två icke obligatoriska träffar. Kommunikation mellan deltagare och lärare liksom seminarier genomförs med hjälp av lärplattform och andra kommunikationsverktyg. För kursen krävs tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00)

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Kursansvarig: Maria Ringbo

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)