Undervisning i förskola

Vi utgår från aktuell forskning och teoretiska perspektiv och problematiserar kring begreppet undervisning, både som en målstyrd process och vid spontana lärtillfällen i förskolan.

Vi diskuterar begreppet undervisning i relation till utbildning och lärande med utgångspunkt i skollag och läroplan för förskolan (2018). Tillsammans med dina studiekamrater får du möjlighet att utifrån eget förändrings- och processarbete diskutera och reflektera över frågor kring undervisning, utbildning, lärande och didaktik utifrån olika områden så som lek, omsorg, estetik, digitalisering och andra specifika ämnesområden. Kursen består av estetiska och digitala workshop, föreläsningar, litteraturseminarium och diskussioner.

Det kan hända att den första kursdagen kommer att gå på distans i och med Covid 19. Det är svårt att veta hur det ser ut i september idag när informationen skrivs, så därför får vi avvakta och se om det blir en heldag på Högskolan i Borås den 3 september kl. 9.00 – 16.00. Eller om vi kommer att använda oss av videomöte via zoom. Det kommer att stå i schemat på Kronox i september vilket av dessa två alternativ det blir samt på anslagstavlan i Pingpong.

Läs hela välkomstbrevet här


För information gällande högskolans anpassningar till Covid-19 läs på www.hb.se/nystudent/

Kursinformation

Termin: Hösten 2020
Kurskod: CUFÖ00
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 25%
Studietid: Blandade tider
Studieort: Borås
Studieperiod: 2020-08-31 - 2021-01-17

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Helen Lindgren

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)