Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 1

Utbildningen riktar sig mot att belysa och analysera förutsättningar för förstelärare – eller motsvarande yrkesutövare – att genomföra sitt uppdrag och sina arbetsuppgifter på vetenskaplig grund. Inom ramen för förstelärarens ansvarsområde diskuteras och prövas olika ansatser, modeller, metoder och redskap för att skapa förutsättningar för ett förankrat och hållbart utvecklingsarbete. Inom ramen för kursen genomför kursdeltagaren en undersökning som syftar till att identifiera förutsättningar för och behov av utvecklingsarbete i den lokala praktiken. Denna undersökning rapporteras skriftligt och redovisas muntligt vid ett seminarium där olika undersökningar presenteras, diskuteras och granskas kritiskt.

Kursintroduktion sker onsdag 7 september, kl. 16:30–19:30. Introduktionen och övriga kurstillfällen sker på distans via webbplattformen Zoom. För att kunna medverka på Zoom är det viktigt att du har fungerande högtalare och mikrofon. Zoom kan användas på dator, surfplatta och smarta mobiltelefoner.

Läs mer om hur du använder Zoom

Tider och datum för övriga kurstillfällen förbereder vi in i det sista. Senast en vecka innan kursstart ska alla bitar vara på plats. Du får då tillgång till kursen i lärplattformen Canvas, där du hittar mer information om kursen, kursens olika moment, kursplan, länk till schema och länk till det Zoomrum där kursen kommer att hållas. Kursen ges eftermiddags–/kvällstid från kl. 16:30 till 19:30, främst torsdagar.

Schema i KronoX

Om du inte redan registrerat dig på kursen så är det dags att göra det.

På webbsidan Ny student finns en steg för steg-guide om hur du registrerar dig till kursen och hur du skapar ditt studentkonto

Vi ser fram emot en spännande termin!
Christer Wede och Johanna Rahm (kursansvariga)

Kursinformation

Termin: Hösten 2022
Kurskod: CFUV10
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 25%
Studietid: Blandade tider
Studieort: Ortsoberoende
Studieperiod: 2022-08-29 - 2023-01-15

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Johanna Rahm

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)