Gränssnittsutveckling

Den här kursen behandlar design och implementation av interaktiva gränssnitt, och rör bland annat ämnena gränssnittsutveckling, interaktionsdesign och användarupplevelse.

Kursen ges på halvfart med början 29 augusti och slut 30 oktober, 2022.

Kursen ges huvudsakligen på distans, vilket innebär att det mesta av kontakten mellan studenter och mellan studenter och lärare kommer att ske via lärplattformen Canvas. Vi kommer att erbjuda (icke-obligatoriska) träffar på campus i Borås, bland annat för handledningar och övningar i datorsal.  
 
I Canvas finner du information någon vecka före kursstart och kan komma i kontakt med kursansvariga och övriga lärare. Eftersom kursen huvudsakligen ges på distans ställs krav på att du tar eget ansvar för sina studier och arbetar självständigt. Samtidigt försöker vi att skapa en studiemiljö som inbjuder till diskussioner och stimulans.  

Schema
 
Om du vill börja förbereda dig inför kursarbetet så föreslår vi att du börjar med att läsa kurslitteraturen (se kursplanen nedan).  
 
Avslutningsvis vill vi än en gång välkomna dig till kursen. Vi lärare ser fram emot att träffa dig! 
 
Malin Billqvist Ung och Kayvan Yousefi Mojir, kursansvariga 

Bra länkar

Student 

Om Canvas

Kursinformation

Termin: Hösten 2022
Kurskod: C3KGU1
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Borås
Studieperiod: 2022-08-29 - 2022-10-30

Observera

Interface Development is part of the Front-end development course package offered at the University of Borås.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00)

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Kursansvarig: Kayvan Yousefi Mojir
Kursansvarig: Malin Billqvist Ung

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)