Skolbibliotekariens roll i lärandemiljöer

Kursen är framtagen efter förfrågan från yrkesverksamma skolbibliotekarier som sökte fortbildning inom ämnet.

Under hösten kommer vi tillsammans att utforska skolbibliotekarierollen i en undervisningskontext. Vi kommer att reflektera, diskutera kring och analysera vad didaktik innebär, om skolbibliotekarien är en pedagog och vad ett ledarskap i klassrummet medför, med mera.

Alla föreläsningar kommer att finnas tillgängliga i lärplattformen Canvas, men som student erbjuds du också att möta kursansvariga och föreläsare för diskussion och samtal. Dessa sker på torsdagar mellan kl. 15:00 och kl. 17:00.

Schema

Den huvudsakliga målgruppen för kursen är skolbibliotekarier, men om du arbetar på ett lärosäte är du också varmt välkommen.

Vi kommer göra några justeringar vad gäller litteratur, men i övrigt fungerar kursinnehållet väl. Om du inte har en arbetsplats på ett bibliotek kommer vi att anpassa examinationerna.

Vänliga hälsningar

Maria Ringbo och Katarina Hagberg, kursansvariga

Kursinformation

Termin: Hösten 2022
Kurskod: C3FSR1
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 25%
Studietid: Dag
Studieort: Ortsoberoende
Studieperiod: 2022-08-29 - 2023-01-15

Observera

Kursen vänder sig till yrkesverksamma bibliotekarier och ges på kvartsfart/distans. Kommunikation mellan deltagare och lärare, liksom seminarier, genomförs med hjälp av lärplattform och andra kommunikationsverktyg. För kursen krävs tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Maria Ringbo

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)