Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för elever som undervisas på sitt andraspråk

Kursinformation

Termin: Hösten 2022
Kurskod: CSVA00
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 25%
Studietid: Blandade tider
Studieort: Ortsoberoende
Studieperiod: 2022-08-29 - 2023-01-15

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Jenny Uddling

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)