Tekniker för webbdesign

Vi är väldigt glada att kunna välkomna dig till en spännande och angelägen kurs vid institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap.

I kursen Tekniker för webbdesign kommer vi att arbeta med HTML (HyperText Markup Language), ett uppmärkningsspråk, som kompletteras med en teknik för formgivning av HTML-data - CSS (Cascading Style Sheets). Kursen ger en grund för att arbeta med webbdesign med fokus på att organisera och etikettera innehållselement i enlighet med styrande standarddokumentation.

Kursen ges på halvfart med början 29 augusti och slut 30 oktober, 2022. Kursen ges på distans, vilket innebär att det mesta av kontakten mellan studenter och mellan studenter och lärare kommer att ske via lärplattformen Canvas. I Canvas finner du information någon vecka före kursstart och kan komma i kontakt med kursansvariga och övriga lärare. Eftersom kursen huvudsakligen ges på distans ställs krav på att studenterna tar eget ansvar för sina studier och arbetar självständigt. Samtidigt försöker vi att skapa en studiemiljö som inbjuder till diskussioner och stimulans.

Läs mer om lärplattformen Canvas

Schemat till kursen hittar du via Kronox.

Schema

Obs! notera att det kan komma att ske justeringar fram till kursstart.

Om du vill börja förbereda dig inför kursarbetet så föreslår vi att du börjar med att läsa kurslitteraturen (se kursplanen).

Avslutningsvis vill vi än en gång välkomna dig till kursen.

Vi lärare ser fram emot att träffa dig!

Thomas Tengelin Nyström och  Tobias Carlsson, kursansvariga

Kursinformation

Termin: Hösten 2022 Kurskod: 31FTW1 Typ av kurs: Fristående Studietakt: Deltid 50% Studietid: Dag Studieort: Ortsoberoende Studieperiod: 2022-08-29 — 2022-10-30

Observera

Kursen ges på halvfart, distans. Kursen innehåller inga träffar. Undervisningen sker online med hjälp av lärplattform och andra kommunikationsverktyg, vilket förutsätter tillgång till internetansluten dator samt webbkamera.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00)

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Kursansvarig: THNY

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)