Co-design av digitala tjänster för hälso- och sjukvård

Välkomstbrev

Hej!

Vecka 46 startar kursen Co-design av digitala tjänster för hälso- och sjukvård som du är anmäld till. Vi har planerat kursstarten till onsdagen den 15 november kl 15:00-17:00 och vi ser fram emot att träffa dig då digitalt: https://hb-se.zoom.us/j/64706231728.

Kursen kommer introducera dig till co-designmetodik ur ett helhetsperspektiv från ett behov av förändring till en innovativ tjänst för patienter. Vi diskuterar hur olika expertgrupper tillsammans kan designa olika typer av digitala innovationer med olika modeller och verktyg. Du kommer även ha möjlighet att delge och diskutera dina och andras erfarenheter under kursens gång.

Litteratur kommer finnas digitalt tillgänglig.

Aidemark, J.& Askenäs, L. (2019). Taking Adaptable Co-design Action?: Flexible Learning Between Health Experts, End- Users and Technology Experts in the Early Stage of eHealth Design. eTELEMED 2019?: The Eleventh International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine, ss. 90–95.

Loeffler, E. & Bovaird, T. (red) (2020). The Palgrave Handbook of Co-Production of Public Services and Outcomes Services, Palgrave Macmillan Cham (100 sidor av 728)

Williams, S J. & Caley, L., (red). (2020). Improving Healthcare Services: Coproduction, Codesign and Operations, Springer International Publishing (120 sidor)

Ytterligare litteratur och material kommer ni få digital tillgång till på vår lärplattform Canvas eller på biblioteket.

Kursupplägg

Genomförandet kommer vara på kvartsfart under november till mars och bedrivs på distans. Kursen avslutas med en presentation i mars av era kursuppgifter. 

Kursen är uppbyggd utifrån åtta digitala träffar där vi blandar föreläsning, diskussion och presentation av kursuppgifter vid de olika tillfällena. Ni kommer att genomföra två kursuppgifter i enskilt eller gruppvis, dessa kommer presenteras vid två av de digitala tillfällena, som då även blir obligatoriskt deltagande i. 

Kursens lärplattform Canvas öppnas gradvis upp under november, se https://www.hb.se/student/mina-studier/webb-och-mobiltjanster/canvas/

Hälsar,
Ia Williamsson och Linda Askenäs
undervisande lärare och examinator 

 

Kursinformation

Termin: Hösten2023 Kurskod: C2CO1C Typ av kurs: Fristående Studietakt: Deltid 25% Studietid: Blandade tider Studieort: Ortsoberoende Studieperiod: 2023-11-06 — 2024-03-24

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00)

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Kursansvarig: Linda Askenäs

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)