Datastrategier för organisationsutveckling

Välkommen till kursen Datastrategier för organisationsutveckling

Vi i kurslaget är väldigt glada att kunna välkomna dig till denna nya och spännande kurs!
Oavsett om en organisation idag bedriver handel på den privata marknaden eller utgör en offentligt styrd verksamhet så har digitaliseringen samt de ökande mängderna data om kunder, användare och deras interaktioner med webb- och andra digitala plattformar och system gett upphov till avsevärda nya möjligheter och utmaningar. Det uppskattade marknadsvärdet för data om potentiella eller existerande användare och kunder kan knappast överskattas och kunderna/användarna själva efterfrågar också alltmer sofistikerade tjänster och produkter som bygger på vidareutveckling av sådana data. Utvecklingen mot ökade digitala och databaserade tjänster och produkter kräver därför såväl ekonomiska investeringar som ny kunskap och kompetens.

Mot bakgrund av denna kontext är syftet med kursen att hjälpa dig som student att utveckla och tillämpa kunskap och kritisk reflektion om data som informationsresurs generellt sett, såväl som kompetenser i utveckling av innovativa och hållbara digitala strategier för insamling respektive användning av sådana data för nya och kompletterande värden, tjänster och produkter inom ramen för en existerande organisations verksamhet.

Praktiskt om utbildningen

Kontakter mellan studenter och mellan studenter och lärare i kursen kommer i första hand att ske via lärplattformen PING PONG. I PING PONG finner du information någon vecka före kursstart och du kan där även komma i kontakt med kursansvariga och övriga lärare.

Kursen kräver ett stort eget ansvar för dina studier och att du arbetar självständigt. Samtidigt strävar vi efter att skapa en studiemiljö som inbjuder till diskussioner och stimulans. Om du vill börja förbereda dig inför kursarbetet innan kursstart (vilket vi rekommenderar) så föreslår vi att du i första hand skaffar och läser följande bok från kursplanens litteraturlista:

Cordon, C., Garcia-Milà, P., Ferreiro Vilarino, T. & Caballero, P. (2016). Strategy is digital: How companies can use Big Data in the value chain. Lausanne: Springer International Publishing. (144 s.)

Du kan även gärna förbereda dig genom att läsa delar av ytterligare en bok som finns fritt tillgänglig på internet, nämligen

Cavanillas et al. (2016)

som även den finns på kursplanens litteraturlista. I kursplanen anges för denna bok att ”valda delar” ska läsas, motsvarande cirka 200 sidor och detta syftar på att du under kursen kommer att uppmanas, för del tre av boken (”Part III: Usage and exploitation of big data”), att fritt välja ett kapitel som behandlar en sektor som (närmast) överensstämmer med den sektorstillhörighet som är aktuell för den organisation du kommer att ta fram en datastrategi för i kursens största examinerande uppgift.

Om kontaktorganisation

En del av de studenter som läser denna kurs tror vi redan har någon form av kontaktorganisation – kanske genom tidigare studier med liknande upplägg, eller genom att en del har en anställning i en organisation som de också vill använda som fall för kursens uppgift att utveckla en datastrategi. Om du själv inte har en sådan naturlig tidigare koppling till en organisation så kommer du att få hjälp att inom ramen för kursen identifiera en organisation som intresserar dig, och som du kan använda som fiktivt fall på samma vis. Och om du redan nu vet vilken sektor du vill fördjupa dig inom på detta vis så kan du också redan innan kursen börjar identifiera och läsa det kapitel i del tre av boken som är särskilt aktuellt för dig.

I tillägg till ett sådant sektorsspecifikt kapitel i del tre av boken förväntas du också läsa sammanlagt cirka 200 sidor från övriga delar av boken, så det kan vara en fördel att komma igång med läsningen även av denna:

Cavanillas, J. M., Curry, E. & Wahlster, W. (red.). (2016). New horizons for a data-driven economy: A roadmap for usage and exploitation of Big Data in Europe. Cham: Springer International Publishing. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-21569-3

Avslutningsvis vill vi än en gång välkomna dig till kursen. Vi lärare ser fram emot att träffa dig och att diskutera kring de på otaliga sätt viktiga och kritiska frågor som det allt växande fokus på data i olika former och för olika ändamål i dagens samhälle för med sig!

Veronica Johansson, kursansvarig

Kursinformation

Termin: Våren 2020
Kurskod: C3FDS1
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Ortsoberoende
Studieperiod: 2020-05-04 - 2020-06-07

Observera

Kursen läses helt på distans utan träffar på campus.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Veronica Johansson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)