Veronica Johansson Sydqvist

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 5968

E-post: veronica.johansson_sydqvist@hb.se

Rumsnummer: C532

Signatur: VEJ

Min forskning handlar om data och visualiseringar i olika samhällskontexter, ett brett intresseområde som jag närmar mig utifrån kritiska perspektiv med betoning på kritisk kompetens (critical literacy), kritisk design (critical design), personlig integritet och etik.

Jag har varit gästforskare i visuellt lärande och kommunikation vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Linköpings universitet och Visualiseringscenter C, Norrköping, samt innehaft  uppdrag som akademisk rådgivare till EU-kommissionen inom Horizon 2020 Commission Expert Group, en oberoende expertgrupp som på uppdrag av EU-kommissionen tagit fram rekommendationer för etisk implementering av självkörande bilar (EU CAD; E03659). 
Rapporten New recommendations for a safe and ethical transition towards driverless mobility publicerades i september 2020.

Jag leder för närvarande det multi-disciplinära nationella forskningsprojektet CiLC-S - Crowdsourcing LångtidsCovid Sverige.

Utmärkelser

Emerald Literati Best Paper Award (Emerald, Aug. 2023).

Uppdrag

Sektionsredaktör på Information Research, en open access, peer review-tidskrift (juni 2023 - pågående).

Gästforskare i visuellt lärande och kommunikation vid Visualiseringscenter C, Norrköping, Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Linköpings universitet (januari 2020 - juni 2020).

Akademisk rådgivare i EU-kommissionens expertgrupp Horizon 2020 Commission Expert Group to advise on specific ethical issues raised by driverless mobility (Ethics CAD) (juni 2019 - april 2020).

Ledamot i Utskottet för utbildningar i bibliotek, information och IT (augusti 2018 - pågående).

Studierektor för Webbredaktörprogrammet (november 2012 - december 2013).

Biträdande redaktör för Human IT , en open access, peer review-tidskrift (augusti 2008 - december 2013).

  • Erik Svallingson. https://www.katalog.uu.se/profile/?id=N23-1372

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

A Time and Place for Everything? Social Visualisation Tools and Critical Literacies

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper