Veronica Johansson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 5968

E-post: veronica.johansson@hb.se

Rumsnummer: C532

Signatur: VEJ

Undervisning och forskning

Veronica Johansson är universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, Högskolan i Borås.

Hon leder det multi-disciplinära nationella forskningsprojektet CiLC-S - Crowdsourcing LångtidsCovid Sverige.

Hon har varit gästforskare i visuellt lärande och kommunikation vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Linköpings universitet och Visualiseringscenter C, Norrköping, samt innehaft  uppdrag som akademisk rådgivare till EU-kommissionen inom Horizon 2020 Commission Expert Group, en oberoende expertgrupp som fått i uppdrag av EU-kommissionen att ta fram rekommendationerna för etisk implementering av självkörande bilar (EU CAD; E03659). 
Rapporten New recommendations for a safe and ethical transition towards driverless mobility publicerades i september 2020.

Hennes forskning och undervisning är inriktad mot data i visualiseringar och AI-system med relaterade konsekvenser för användarinteraktion; critical literacy/kritiska kompetenser; privacy/integritet och etik; organisationsstrategier; critical design och value-sensitive design.

Uppdrag

  • Januari - Juni 2020. Gästforskare i visuellt lärande och kommunikation vid Visualiseringscenter C, Norrköping, Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Linköpings universitet.
  • Juni 2019 - April 2020. Akademisk rådgivare i EU-kommissionens expertgrupp Horizon 2020 Commission Expert Group to advise on specific ethical issues raised by driverless mobility (Ethics CAD).
  • Augusti 2018 -- nuvarande. Ledamot i Utskottet för utbildningar i bibliotek, information och IT.
  • November 2012 - December 2013. Studierektor för Webbredaktörprogrammet.
  • Augusti 2008 - December 2013. Redaktör för Human IT (open access, peer review-tidskrift)

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

A Time and Place for Everything? Social Visualisation Tools and Critical Literacies