Folkbibliotek och aktivt medborgarskap

Välkommen till kursen Folkbibliotek och aktivt medborgarskap

Du är varmt välkommen till denna kurs där folkbibliotek och aktivt medborgarskap står i fokus. Kursen pågår på halvfart 50% under perioden 2020-03-26 till 2020-06-07. Under kursen erbjuds en träff i Borås.

Kursplan och litteraturlista finner du här på kurs- och programtorget. En studiehandledning med mer utförliga beskrivningar av kursinnehåll, upplägg och examinationsuppgifter finns i lärplattformen PING PONG som du får tillgång till när du har registrerat dig på kursen.

Då kursen ges från ett folkbiblioteksperspektiv, förs i kursen ett resonemang om hur folkbibliotek kan stötta utvecklingen av ett demokratiskt samhälle genom att bidra till att främja goda förutsättningar för just ett aktivt medborgarskap. I detta resonemang uppmärksammas och problematiseras eventuella gränsdragningar som kan behöva göras av folkbibliotekens verksamhet. Konkret innebär detta att vi kommer att under kursens gång ta upp frågan om var gränsen kan dras mellan hur folkbibliotek respektive andra aktörer i samhället kan bidra till att främja goda förutsättningar för ett aktivt medborgarskap. Frågan är givetvis inte lätt att besvara (och kan förmodligen inte ens besvaras!), men den är viktig att resoneras kring, då folkbibliotek idag kan förväntas inta en rad skilda roller, vilka i sin tur kan ställa bibliotekarien inför en rad olika dilemman. Samtidigt bör ihågkommas att hur man betraktar folkbibliotekens roll och potentiella påverkan på samhället och dess medborgare, kan vara en konsekvens av hur man väljer att betrakta samhället. För beroende på genom vilket teoretiskt perspektiv som samhället betraktas, kommer olika fenomen, perspektiv och aspekter att uppmärksammas. Kursen inleds därför genom en presentation av valda teoretiska perspektiv genom vilka rådande villkor för folkbibliotek i det svenska samhället kan beskrivas och förstås. 

Vi introducerar kursen 26 mars kl. 8:30-9:30 i vårt virtuella klassrum i Zoom (en länk till information om Zoom liksom användarmanual finns i PING PONG). En webbkamera och ett headset med mikrofon behövs för att kunna delta i Zoom (kostar ett par hundra kronor).

Kursen examineras genom ett seminarium på plats i Borås, ett seminarium i Zoom samt en skriftlig inlämning.

Vi kan diskutera praktiska frågor vidare när vi ses virtuellt 26 mars. Du är också välkommen att kontakta oss för att få mer information eller ställa frågor.

Frågor som rör kursens innehåll eller som är av personlig/administrativ art kan ställas till kursansvarig. 

Väl mött!
Malin Utter, kursansvarig

Kursinformation

Termin: Våren 2020
Kurskod: C3IFA1
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Ortsoberoende
Studieperiod: 2020-03-26 - 2020-06-07

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig KAMI
Kursansvarig Malin Utter

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)