Svenska som andraspråk, 46-60 hp

Välkommen till kursen Svenska som andraspråk

När du har blivit antagen får du ett brev med information om hur du registrerar dig på kursen. När du gjort detta kan du logga in på vår lärplattform PING PONG. Där finns all information om kursen som du behöver veta.

Kursen genomförs helt på distans. Lärarnas föreläsningar filmas och läggs ut successivt under kursens gång. Vi använder webbkonferensverktyget Zoom för våra träffar. Dessa är förlagda till kvällar med hänsyn till de som kombinerar studierna med arbete. Du behöver internet och en dator med webbkamera och mikrofon för att kunna delta.

Vårterminen startar vecka fyra och vi kommer att ha en kursintroduktionsträff Måndag 20 januari kl. 19:00-20:00 på Zoom. Länken till mötet läggs ut på PING PONG. Vänligen mejla kursansvarig om du inte kan närvara. 

Vi lärare hälsar dig hjärtligt välkommen!

Kursinformation

Termin: Våren 2020
Kurskod: 11SA03
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Blandade tider
Studieort: Ortsoberoende
Studieperiod: 2020-01-20 - 2020-06-07

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Gisela Bohlin

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)