E-boken: distribution och läsning

Kursinformation

Termin: Våren 2021 Kurskod: 32FEB1 Typ av kurs: Fristående Studietakt: Deltid 50% Studietid: Dag Studieort: Ortsoberoende Studieperiod: 2021-01-18 — 2021-03-24

Observera

Kursen ges helt på distans och behandlar läsning och distribution av e-böcker och ljudböcker på den svenska bokmarknaden. Förutom de olika aktörer som hanterar digitala böcker behandlar kursen ekonomiska och juridiska aspekter samt frågor kring copyright, licenser och integritet. Läsning av digitala böcker och andra texter samt olika läsverktygs möjligheter och begränsningar tas upp. Undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska men enstaka föreläsningar kan komma att ges på engelska. Undervisningen sker online med hjälp av en lärplattform och andra kommunikationsverktyg, vilket förutsätter tillgång till internetansluten dator samt kringutrustning.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00)

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Kursansvarig: Birgitta Wallin

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)