Birgitta Wallin

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4356

E-post: birgitta.wallin@hb.se

Rumsnummer: C426

Signatur: BIWA

Jag arbetar som lärare och forskare inom forskningsområdet biblioteks- och informationsvetenskap med fokus på digitala böcker. Min avhandling; Selling and lending e-books: changes in the Swedish literary field (2019), behandlar den svenska e-boksmarknaden med fokus på folkbibliotek och bokhandel.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2010 och mina undervisningsområden är strategisk kommunikation, informationsprodukter och digitala bibliotek. Innan dess har jag utbildat mig inom journalistik vid Göteborgs universitet, jag har en magisterexamen i engelska från Växjö Universitet och en magisterexamen i BoI från Bibliotekshögskolan.

Mellan 2013-2017 har jag varit verksam i ett forskningsprojekt om e-böcker som finansierades av Vetenskapsrådet. Projektets bok Books on Screens: Players in the Swedish e-book market, gavs ut av Nordicom i oktober 2017.

2020 pågående forskningsprojekt; Digitala böcker - folkbibliotekens position och roll i det digitala medielandskapet. Finansierat av Svea Bredal fond för biblioteksforskning.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Selling and lending E-books: Changes in the Swedish literary field (2019)