Forskningsmetoder inom vårdvetenskap

Välkommen till kursen forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder.

Kursens fokus läggs på statistiska metoder i relation till forskningsdesigner, interventionsstudier och analys av kvantitativa data. Undervisningen baseras på självstudier, föreläsningar, laborationer samt videomaterial, och examineras genom inlämningsuppgifter och ett seminarietillfälle.

Kursen ges på halvfart och omfattar 7,5 högskolepoäng, och vi träffas digitalt via zoom vid fyra kurstillfällen:

  • 30/03 kl. 9-15, Föreläsning 1: Studiedesign och etiska aspekter + övningstillfälle SPSS
  • 13/04 kl. 9-15, Föreläsning 2: Parametriska test + övningstillfälle SPSS/parametriska test
  • 20/04 kl. 9-15, Föreläsning 3: Icke-parametriska test + övningstillfälle SPSS/icke-parametriska test
  • 01/06 eller 02/06 kl. 9-15, Seminarier – tid bokas via formulär i Pingpong ca 3 veckor innan seminariet

Schemat hittar du även genom att söka på kurskod eller namn i schemasystemet på http://kronox.hb.se.

Högskolan i Borås använder lärplattformen Pingpong där du under kursens gång kommer att kunna hämta information för kursen samt interagera med lärare och studiekamrater. Du får tillgång till Pingpongaktiviteten ca 2 veckor innan kursstart, under förutsättning att du registrerat dig på kursen.

Login sida för Pingpong finner du här: https://pingpong.hb.se, och vill du läsa mer finns information här: http://www.hb.se/Student/Ny-student/Steg-for-steg-guide/ Tänk på att du måste skapa ditt studentkonto/ID och registrera dig på kursen. Detaljschema samt studiehandledning publiceras i Ping Pong cirka en vecka före kursstart, och fram till dess finner du kursplan och litteraturlista på Högskolans hemsida på Kurs- och programtorget: https://www.hb.se/Student/Mina-studier/Kurs-och-programtorget/

Vi vill även uppmana till att skaffa kurslitteraturen i god tid inför kursstart. Vid laborationstillfällena behöver du alltid ha tillgång till Brace, Kemp, & Sneglar (2016) SPSS for psychologists and everybody else. Inför kursstart bör du dessutom ha förberett dig genom att repetera kapitel 1-5 i Borg & Westerlund (2012). Statistik för beteendevetare. Via följande länk hittar du ett antal webbföreläsningar som du kan ha nytta av https://www.psychology.su.se/utbildning/alla-utbildningar/grundniv%C3%A5/filmade-statistikf%C3%B6rel%C3%A4sningar-1.291749

Varmt välkommen!

Mariela Acuña Mora (kursanvarig)
E-post: mariela.acuna_mora@hb.se

Kursinformation

Termin: Våren 2021
Kurskod: B2FM01
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Ortsoberoende
Studieperiod: 2021-03-29 - 2021-06-06

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd (A2).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a2@hb.se
Telefon: 033-435 4012 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00)

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Kursansvarig: Thomas Eriksson

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)