Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 1

Varmt välkommen!

Kursintroduktion sker torsdag 21 januari kl. 16.30-19.30 (se mer detaljerad information om förberedelser inför kursintroduktionen nedan). Introduktionen och övriga kurstillfällen sker via webbplattformen Zoom. Du hittar till kursrummet via följande länk: https://hb-se.zoom.us/j/69764346986

Kursen belyser och analyserar förutsättningar för förstelärare – eller motsvarande yrkesutövare – att genomföra sitt uppdrag och sina arbetsuppgifter på vetenskaplig grund. Inom ramen för förstelärarens ansvarsområde diskuteras och prövas olika ansatser, modeller, metoder och redskap för att skapa förutsättningar för ett förankrat och hållbart kollegialt lärande. Inom ramen för kursen genomför kursdeltagaren en undersökning som syftar till att identifiera förutsättningar för och behov av utvecklingsarbete i den lokala praktiken. Denna undersökning rapporteras skriftligt och redovisas muntligt vid ett seminarium där olika undersökningar presenteras, diskuteras och granskas kritiskt.

Utbildningen kommer att genomföras helt på distans med hjälp av flexibla undervisningsformer. Inspelade föreläsningar och Zoom-seminarier utgör återkommande inslag. För att kunna medverka på Zoom är det viktigt att du har fungerande högtalare och mikrofon. Zoom kan användas på dator, surfplatta och smarta mobiltelefoner. Information om hur du använder Zoom hittar du här.

Tider och datum för kurstillfällen hittar du här.

Information om kursen, kursplan och kursguide hittar du inom kort på kursens lärplattform – PingPong – vilken du får tillgång till efter att du registrerat dig.

Glöm inte att registrera dig på kursen. När det gäller registrering så är den öppen 4 - 12 januari. Här hittar du information om hur du går till väga: https://www.hb.se/utbildning/anmalan-antagning-och-registrering/registrera-dig-/
Kontakta kursadministratör Besart Bajrami för hjälp med registrering.

Vi ser fram emot en spännande kurs!

Hälsar
Magnus Levinsson, Christer Wede och Johanna Rahm

Förberedelser inför kursintroduktion

Ta del av nedan anvisade delar av kurslitteraturen (se dokument för länkar till artiklar, rapporter och kapitel) och reflektera i skrift över följande frågeställningar;

  • Vad är det jag gör som förstelärare?
  • Vilken typ av förstelärare är jag (jämför Alvehus, se fil här)?
  • Vilar det jag gör på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?

Ta med dig dina skriftliga reflektioner till introduktionstillfället. Under kursintroduktionen kommer vi tillsammans att diskutera dessa frågor utifrån era reflektioner, litteraturen och inspel från kurslärare.

Litteratur att ta del av inför kursintroduktionen (se bifogat dokument för länkar till artiklar, rapporter och kapitel):

- Bergh & Englund (2016)
- Berg, Sundh & Auno (2016) kap 1
- Kornhall (2015) kap 1, 3, 13, 14, 15
- Levinsson (2011, 2013)
- Öhman m.fl. (2016)

OBS! Vi har full förståelse för att ni kanske inte hinner läsa den del av kurslitteraturen ovan som utgörs av böcker. Det är bra om ni beställer de tre böcker som ingår i kurslitteraturen snarast.

Kursinformation

Termin: Våren 2021
Kurskod: CFUV10
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 25%
Studietid: Blandade tider
Studieort: Ortsoberoende
Studieperiod: 2021-01-18 - 2021-06-06

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Christer Wede
Kursansvarig Johanna Rahm

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)