Grundläggande applikationsutveckling med C#

  • Välkommen till kursen Grundläggande applikationsutveckling med C#, som är en fristående kurs, och ges helt på distans. Som student behöver du förutom kursboken även ha tillgång till en dator med verktyget Visual Studio 2019 (även version 2022 går bra) installerat. De flesta uppgifter är tidsoberoende med inspelade videofilmer och annat material tillgängligt via Canvas. Schemalagda möten för handledning och seminarium sker via verktyget Zoom, med specifikt angivna webb-länkar för respektive mötestillfälle. För dessa möten behövs en dator med mikrofon och högtalare.

Kursinformation

Termin: Våren 2023
Kurskod: C1GA1B
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Blandade tider
Studieort: Ortsoberoende
Studieperiod: 2023-01-16 - 2023-03-26

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Håkan Sundell

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)