Håkan Sundell

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-435 4426

Mobilnummer: 0701-812572

E-post: hakan.sundell@hb.se

Rumsnummer: L436

Signatur: HSU

Håkan Sundell är docent i data- och systemvetenskap samt i datavetenskap. Hans huvudsakliga forskningsområde är inom effektiva (d.v.s. snabba) beräkningar med hjälp av distribuerade och parallella datorsystem, där det huvudsakliga bidraget är att ta fram nya algoritmer eller ny design och arkitektur på mjukvara. Speciellt intressanta tillämpningar är inom avancerad dataanalys för bättre kunskap om affärsmodeller och kundbeteende samt inom övriga vetenskapliga analyser där behov av tunga beräkningar finns.

Håkan har varit anställd på högskolan sedan 2006. Han har en tidigare bakgrund från konsultbranschen inom IKT-området och har även erfarenhet som egen företagare.

Håkan är för närvarande verksam i flera forskningsprojekt, finansierade av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), KK-stiftelsen och Handelns utvecklingsråd (HUR). Han är även huvudhandledare för två doktorander.

Uppdrag

  • Projektledare för forskningsprojektet "Anpassning och optimering av låsfria datastrukturer"
  • Ledamot i institutionsstyrelsen.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Effektiva och praktiska icke-blockerande datastrukturer

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Forskargrupper