Håkan Sundell

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-435 4426

E-post: hakan.sundell@hb.se

Rumsnummer: L436

Signatur: HSU

Håkan Sundell är biträdande professor i datavetenskap och verksam som lärare inom informatik samt bedriver forskning inom allt från artificiell intelligens till parallella och distribuerade system. Håkan har en magisterexamen i datalogi från Göteborgs Universitet 1996, en filosofie doktorsexamen i datalogi från Chalmers 2004, är antagen som docent i data- och systemvetenskap vid Stockholms Universitet 2013, är antagen som docent i datavetenskap vid Högskolan i Skövde 2013, samt befordrad till biträdande professor i datavetenskap vid Högskolan i Borås 2017.

Håkan har sedan 2006 haft en anställning vid Högskolan i Borås, ursprungligen som universitetslektor men har också under åren 2015-2017 arbetat som sektionschef vid Sektionen för informationsteknologi samt haft olika uppdrag, exempelvis som ordförande för utbildningsutskott under åren 2018-2022. Sedan 2009 har Håkan medverkat som huvud-  och/eller medsökande i flera externfinansierade projekt (VR, SSF, KKS, HUR) och har varit handledare för doktorander sedan 2012.

Håkan har över 40 års erfarenhet som programmerare, och är bland annat omnämnd som pionjär inom svensk dataspelsutveckling via ett vittnesseminarium vid Tekniska Museet. Han har också näringslivserfarenhet som chefsprogrammerare inom spelutveckling (1995-96), datakonsult inom stödsystem och metoder (1997-99), samt som egenföretagare inom dataområdet (1996-97, 2006-).

Utmärkelser

Best Paper Award vid 17th International Symposium on Parallel and Distributed Processing (IPDPS) 2003, sponsored by IEEE and in cooperation with ACM.

Uppdrag

  • Forskargruppsledare för forskargruppen CSL@BS
  • Programansvarig för Systemarkitekturutbildningen
Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Effektiva och praktiska icke-blockerande datastrukturer

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper