Introduktion till akademiskt skrivande, distansutbildning

Välkomstbrev

Hej och varmt välkommen till sommarkursen Introduktion till akademiskt skrivande!

Du har valt att läsa på distans och därför är också alla träffar online via zoom från vecka 23 till vecka 34.

Kursen bedrivs på halvfart, vilket innebär att du ska räkna med cirka 20 timmars studier per vecka, med andra ord hinner du både med att studera, utveckla ditt språk och att njuta av den svenska sommaren.

Under kursens gång kommer du ha tillgång till nio inspelade föreläsningar, så att du kan se och lyssna till dessa flera gånger om du så önskar. Träffarna med undervisande lärare kommer i stället att ägnas åt workshop där du tillsammans med dina studiekamrater kommer få olika skrivövningar, t.ex. hur du ändrar en text från ett informellt språk till ett mer formellt, hur du kan strukturera en text så att den blir tydlig och logisk uppbyggd och mycket annat. Vid ett tillfälle i veckan kommer du också tillsammans med studiekamrater träffas, diskutera olika språkliga spörsmål och ge varandra respons på ert skrivande.

Det individuella arbetet består i att läsa kursboken: Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2021). Akademiskt läsande och skrivande. Andra upplagan Lund: Studentlitteratur (se till att beställa den i god tid), skriva en reflektionslogg och givetvis de små texter du får till uppgift och som så småningom ska utmynna i en utredande text.

Tills vi möts är det bra om du bekantar dig med zoom och vår plattform Canvas. Information om detta och annat som är bra att ha kännedom om hittar du på Högskolan i Borås hemsida: www.hb.se/student/.

Undervisande lärare

Per Ahlström, Saadat Karimi, Lisa Loenhjelm och Josefin Lindell-Sjögren ser fram emot en språkutvecklande kurs tillsammans!

Introduktion

Vi ses på introduktionen måndagen den 5 juni klockan 09:00 – 12:00 i zoomrum:

 https://hb-se.zoom.us/j/62891946437

Josefin Lindell-Sjögren (kursansvarig), universitetsadjunkt
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan), Institutionen för pedagogiskt arbete

E-post: josefin.lindell-sjogren@hb.se

 

 

 

 

 

Kursinformation

Termin: Våren 2023
Kurskod: CIAS10
Typ av kurs: Sommarkurs
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Blandade tider
Studieort: Ortsoberoende
Studieperiod: 2023-06-05 - 2023-08-27

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Josefin Lindell-Sjögren

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)