Digitala texter

Vi har kursintroduktion måndagen den 15 januari kl. 09:00–10:30.

Kursen genomförs på distans och vi använder oss av verktyget Zoom som du därför behöver bekanta dig med innan kursstart.

Det kommer att finnas en länk till Zoom i Canvas som är vår lärplattform. Via Canvas kommer du under kursens gång att kunna hämta all information om kursen.

Information om Zoom och Canvas.

Länk till kursens schema Schema

Kursen går på halvfart under perioden 2024-01-15 – 2024-03-20 (v. 3-12). Under kursens gång har vi regelbundna frågestunder i Zoom, då det finns möjlighet att ställa frågor, framföra synpunkter och bara träffas. På kursen förekommer också två övningstillfällen i Canvas diskussionsforum.

Alla föreläsningar finns tillgängliga som inspelningar och du bestämmer själv om du vill delta i kursens schemalagda moment. Kort sagt så är det en kurs med mycket flexibilitet som de flesta brukar ha möjlighet att följa med i.

Kurslitteratur

Ehrenberg-Sundin, B., Lundin, K. & Wedin, Å. (2017 eller 2022). Att skriva bättre i jobbet: en basbok om brukstexter. (6 eller 7 uppl.) Wolters Kluwer. (191 s.)

Nord, A. (2017). Klarspråksarbete och yrkeslivsskrivande [Elektronisk resurs] : en forskningsöversikt. Språkrådet. (44 s.)

Söderström, J. (2018). Inte så jävla krångligt!: praktisk handbok i att skriva för digitala medier. Karneval förlag. (248 s.)

Än en gång, varmt välkommen till kursen!

Charlotte von Essen, kursansvarig
Telefonnummer: 033-435 4286
E-post: charlotte.von_essen@hb.se

 

Kursinformation

Termin: Våren2024 Kurskod: C3FDT1 Typ av kurs: Fristående Studietakt: Deltid 50% Studietid: Dag Studieort: Ortsoberoende Studieperiod: 2024-01-15 — 2024-03-20

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00)

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Kursansvarig: Charlotte Von Essen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)