Spelifiering i utbildning - pedagogik och praktik

Kursen kommer introducera dig till spelifiering och vad det betyder för lärande. Vi kommer använda oss av olika tekniker för att själva skapa och utvärdera spel och spelifierade aktiviteter.

Vi kommer använda oss av mjukvaran Zoom för online-träffar, samt för de som önskar även VR MetaQuest, som vi använder för att träffas i digitala rum med våra avatarer. För de som vill, kommer vi för detta ändamål skicka er så kallad Virtual Reality-glasögon att låna under kursens gång, utskickade till er hemadress från oss på högskolan (du kan även delta i kursen utan VR glasögon). Mer information om dessa utskick samt hur man använder glasögonen kommer senare.

Litteratur

Central i kursen är kursboken: Palmquist, Adam (2018), Det spelifierade klassrummet Upplaga 1, Lund, Studentlitteratur. Försök att ha tillgång till den så snart kursen börjar. Ytterligare litteratur och material kommer ni få digital tillgång till på vår virtuella studiesida på Canvas.

Kursupplägg

Genomförandet kommer vara på kvartsfart från februari till och med maj månad, och bedrivas på distans med en träff varannan vecka (på onsdagskvällar).

Kursen avslutas med muntlig redovisning om spelifiering, samt en skriftlig inlämningsuppgift. Kursen är uppbyggd utifrån åtta digitala träffar samt frivilliga handledningstillfällen, där vi blandar föreläsning, workshops och presentation av våra spelifierade projekt vid de olika tillfällena. Ni kommer till viss del arbeta i grupper, speciellt för projekten som rör er muntliga presentation.

Virituell studiesida

Kursens virtuella studiesida på Canvas öppnas gradvis upp under januari månad, se www.hb.se/student/mina-studier/webb-och-mobiltjanster/canvas/

Varmt välkomna hälsar,

Daniel Bozi, undervisande lärare och examinator

Kursinformation

Termin: Våren2024 Kurskod: CSPL10 Typ av kurs: Fristående Studietakt: Deltid 25% Studietid: Blandade tider Studieort: Ortsoberoende Studieperiod: 2024-01-15 — 2024-06-02

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00)

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Kursansvarig: Daniel Bozi

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)