E-boken: distribution och läsning

Kursinformation

Termin: Våren 2019
Kurskod: 32FEB1
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 25%
Studietid: Blandade tider
Studieort: Ortsoberoende
Studieperiod: 2019-01-21 - 2019-06-09

Observera

Kursen ges på distans och behandlar läsning och distribution av e-böcker på den svenska bokmarknaden. Ekonomiska och juridiska aspekter berörs samt utlåning av e-bo¨cker på bibliotek. Läsning av digitala böcker samt olika läsverktygs möjligheter och begränsningar tas upp. Undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska men enstaka föreläsningar kan komma att ske på engelska. Undervisningen sker online med hjälp av lärplattform och andra kommunikationsverktyg, vilket förutsätter tillgång till internetansluten dator samt kringutrustning.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Birgitta Wallin

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)