Dataekonomutbildningen

Välkommen till din nya utbildning!

Längre ner på sidan finner du schema och andra dokument som kan vara bra att läsa igenom inför första terminen. Vi ses i september!

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2018
Programkod: ADAEK
Programtillfälleskod: ADAEK18h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Håkan Alm

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2021

Forskningsmetoder inom informationsteknologi

Kursinformation för Forskningsmetoder inom informationsteknologi
Anmälningskod: I09V1
Typ: Valbar
Period: 18 januari - 28 mars

Forskningsmetoder på kandidatnivå

Kursinformation för Forskningsmetoder på kandidatnivå
Anmälningskod: M19V1
Typ: Valbar
Period: 18 januari - 28 mars

Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi

Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
Anmälningskod: M11V1
Typ: Valbar
Period: 29 mars - 6 juni

Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik

Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik
Anmälningskod: I11V1
Typ: Valbar
Period: 29 mars - 6 juni

Hösten 2020

Ekonomistyrning - Beslutsanalys

Kursinformation för Ekonomistyrning - Beslutsanalys
Anmälningskod: M09H0
Typ: Valbar
Period: 9 november - 17 januari

Marknadsundersökning och marknadsanalys

Kursinformation för Marknadsundersökning och marknadsanalys
Anmälningskod: M11H0
Typ: Valbar
Period: 9 november - 17 januari

Performativ managementrevision

Kursinformation för Performativ managementrevision
Anmälningskod: M06H0
Typ: Valbar
Period: 31 augusti - 17 januari

Redovisningsteori och koncernredovisning

Kursinformation för Redovisningsteori och koncernredovisning
Anmälningskod: M08H0
Typ: Valbar
Period: 31 augusti - 8 november

Systemutvecklingsprojekt

Kursinformation för Systemutvecklingsprojekt
Anmälningskod: I03H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november

Tjänstemarknadsföring och servicelogik

Kursinformation för Tjänstemarknadsföring och servicelogik
Anmälningskod: M10H0
Typ: Valbar
Period: 9 november - 17 januari

Våren 2020

Förändringsarbete och design av informationssystem

Kursinformation för Förändringsarbete och design av informationssystem
Anmälningskod: I02V0
Typ: Obl.
Period: 30 mars - 7 juni

Internationellt ledarskap

Kursinformation för Internationellt ledarskap
Anmälningskod: M61V0
Typ: Obl.
Period: 30 mars - 7 juni

Objektorienterad systemutveckling 2

Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 2
Anmälningskod: I03V0
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 29 mars

Strategisk marknadsföring

Kursinformation för Strategisk marknadsföring
Anmälningskod: M08V0
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 29 mars

Hösten 2019

Objektorienterad systemutveckling 1

Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 1
Anmälningskod: I11H9
Typ: Obl.
Period: 11 november - 19 januari

Våren 2019

Grundläggande programmering med C#

Kursinformation för Grundläggande programmering med C#
Anmälningskod: I02V9
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 31 mars

Introduktion till verksamhetsprocesser och affärssystem

Kursinformation för Introduktion till verksamhetsprocesser och affärssystem
Anmälningskod: I03V9
Typ: Obl.
Period: 1 april - 9 juni

Organisationsdesign och managementrecept

Kursinformation för Organisationsdesign och managementrecept
Anmälningskod: M30V9
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 31 mars

Hösten 2018

Marknadsföring för ekonomer

Kursinformation för Marknadsföring för ekonomer
Anmälningskod: M37H8
Typ: Obl.
Period: 12 november - 20 januari

Redovisningens grunder och tekniker

Kursinformation för Redovisningens grunder och tekniker
Anmälningskod: M85H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 11 november

System- och organisationsteori

Kursinformation för System- och organisationsteori
Anmälningskod: I04H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 11 november

Systemanalys och design

Kursinformation för Systemanalys och design
Anmälningskod: I05H8
Typ: Obl.
Period: 12 november - 20 januari