Dataekonomutbildningen

Välkommen till din nya utbildning!

Längre ner på sidan finner du schema och andra dokument som kan vara bra att läsa igenom inför första terminen. Vi ses i september!

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2018
Programkod: ADAEK
Programtillfälleskod: ADAEK18h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Håkan Alm

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2021

Forskningsmetoder inom informationsteknologi

 • Kursinformation för Forskningsmetoder inom informationsteknologi
 • Anmälningskod: I09V1
 • Typ: Valbar
 • Period: 18 januari - 28 mars

Forskningsmetoder på kandidatnivå

 • Kursinformation för Forskningsmetoder på kandidatnivå
 • Anmälningskod: M19V1
 • Typ: Valbar
 • Period: 18 januari - 28 mars

Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi

 • Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
 • Anmälningskod: M11V1
 • Typ: Valbar
 • Period: 29 mars - 6 juni

Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik

 • Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik
 • Anmälningskod: I11V1
 • Typ: Valbar
 • Period: 29 mars - 6 juni

Hösten 2020

Ekonomistyrning - Beslutsanalys

 • Kursinformation för Ekonomistyrning - Beslutsanalys
 • Anmälningskod: M09H0
 • Typ: Valbar
 • Period: 9 november - 17 januari

Marknadsundersökning och marknadsanalys

 • Kursinformation för Marknadsundersökning och marknadsanalys
 • Anmälningskod: M11H0
 • Typ: Valbar
 • Period: 9 november - 17 januari

Performativ managementrevision

 • Kursinformation för Performativ managementrevision
 • Anmälningskod: M06H0
 • Typ: Valbar
 • Period: 31 augusti - 17 januari

Redovisningsteori och koncernredovisning

 • Kursinformation för Redovisningsteori och koncernredovisning
 • Anmälningskod: M08H0
 • Typ: Valbar
 • Period: 31 augusti - 8 november

Systemutvecklingsprojekt

 • Kursinformation för Systemutvecklingsprojekt
 • Anmälningskod: I03H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 8 november

Tjänstemarknadsföring och servicelogik

 • Kursinformation för Tjänstemarknadsföring och servicelogik
 • Anmälningskod: M10H0
 • Typ: Valbar
 • Period: 9 november - 17 januari

Våren 2020

Förändringsarbete och design av informationssystem

 • Kursinformation för Förändringsarbete och design av informationssystem
 • Anmälningskod: I02V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 mars - 7 juni

Internationellt ledarskap

 • Kursinformation för Internationellt ledarskap
 • Anmälningskod: M61V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 mars - 7 juni

Objektorienterad systemutveckling 2

 • Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 2
 • Anmälningskod: I03V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 29 mars

Strategisk marknadsföring

 • Kursinformation för Strategisk marknadsföring
 • Anmälningskod: M08V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 29 mars

Hösten 2019

Objektorienterad systemutveckling 1

 • Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 1
 • Anmälningskod: I11H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 11 november - 19 januari

Våren 2019

Grundläggande programmering med C#

 • Kursinformation för Grundläggande programmering med C#
 • Anmälningskod: I02V9
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 januari - 31 mars

Introduktion till verksamhetsprocesser och affärssystem

 • Kursinformation för Introduktion till verksamhetsprocesser och affärssystem
 • Anmälningskod: I03V9
 • Typ: Obl.
 • Period: 1 april - 9 juni

Organisationsdesign och managementrecept

 • Kursinformation för Organisationsdesign och managementrecept
 • Anmälningskod: M30V9
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 januari - 31 mars

Hösten 2018

Marknadsföring för ekonomer

 • Kursinformation för Marknadsföring för ekonomer
 • Anmälningskod: M37H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 12 november - 20 januari

Redovisningens grunder och tekniker

 • Kursinformation för Redovisningens grunder och tekniker
 • Anmälningskod: M85H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 3 september - 11 november

System- och organisationsteori

 • Kursinformation för System- och organisationsteori
 • Anmälningskod: I04H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 3 september - 11 november

Systemanalys och design

 • Kursinformation för Systemanalys och design
 • Anmälningskod: I05H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 12 november - 20 januari