Dataekonomutbildningen

Välkommen till din nya utbildning!

Längre ner på sidan finner du schema och andra dokument som kan vara bra att läsa igenom inför första terminen. Vi ses i september!

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2018
Programkod: ADAEK
Programtillfälleskod: ADAEK18h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Håkan Alm

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2021

Forskningsmetoder inom informationsteknologi

Kursinformation för Forskningsmetoder inom informationsteknologi
Anmälningskod: I09V1
Typ: Valbar
Period: 18 januari - 28 mars

Forskningsmetoder på kandidatnivå

Kursinformation för Forskningsmetoder på kandidatnivå
Anmälningskod: M19V1
Typ: Valbar
Period: 18 januari - 28 mars

Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi

Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
Anmälningskod: M11V1
Typ: Valbar
Period: 29 mars - 6 juni

Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik

Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik
Anmälningskod: I11V1
Typ: Valbar
Period: 29 mars - 6 juni

Hösten 2020

Ekonomistyrning - Beslutsanalys

Kursinformation för Ekonomistyrning - Beslutsanalys
Anmälningskod: M09H0
Typ: Valbar
Period: 9 november - 17 januari

Marknadsundersökning och marknadsanalys

Kursinformation för Marknadsundersökning och marknadsanalys
Anmälningskod: M11H0
Typ: Valbar
Period: 9 november - 17 januari

Performativ managementrevision

Kursinformation för Performativ managementrevision
Anmälningskod: M06H0
Typ: Valbar
Period: 31 augusti - 17 januari

Redovisningsteori och koncernredovisning

Kursinformation för Redovisningsteori och koncernredovisning
Anmälningskod: M08H0
Typ: Valbar
Period: 31 augusti - 8 november

Systemutvecklingsprojekt

Kursinformation för Systemutvecklingsprojekt
Anmälningskod: I03H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november

Tjänstemarknadsföring och servicelogik

Kursinformation för Tjänstemarknadsföring och servicelogik
Anmälningskod: M10H0
Typ: Valbar
Period: 9 november - 17 januari

Våren 2020

Förändringsarbete och design av informationssystem

Kursinformation för Förändringsarbete och design av informationssystem
Anmälningskod: I02V0
Typ: Obl.
Period: 30 mars - 7 juni

Internationellt ledarskap

Kursinformation för Internationellt ledarskap
Anmälningskod: M61V0
Typ: Obl.
Period: 30 mars - 7 juni

Objektorienterad systemutveckling 2

Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 2
Anmälningskod: I03V0
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 29 mars

Strategisk marknadsföring

Kursinformation för Strategisk marknadsföring
Anmälningskod: M08V0
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 29 mars

Hösten 2019

Objektorienterad systemutveckling 1

Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 1
Anmälningskod: I11H9
Typ: Obl.
Period: 11 november - 19 januari

Våren 2019

Grundläggande programmering med C#

Kursinformation för Grundläggande programmering med C#
Anmälningskod: I02V9
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 31 mars

Introduktion till verksamhetsprocesser och affärssystem

Kursinformation för Introduktion till verksamhetsprocesser och affärssystem
Anmälningskod: I03V9
Typ: Obl.
Period: 1 april - 9 juni

Organisationsdesign och managementrecept

Kursinformation för Organisationsdesign och managementrecept
Anmälningskod: M30V9
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 31 mars

Hösten 2018

Marknadsföring för ekonomer

Kursinformation för Marknadsföring för ekonomer
Anmälningskod: M37H8
Typ: Obl.
Period: 12 november - 20 januari

Redovisningens grunder och tekniker

Kursinformation för Redovisningens grunder och tekniker
Anmälningskod: M85H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 11 november

System- och organisationsteori

Kursinformation för System- och organisationsteori
Anmälningskod: I04H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 11 november

Systemanalys och design

Kursinformation för Systemanalys och design
Anmälningskod: I05H8
Typ: Obl.
Period: 12 november - 20 januari