Programrapporter

Utbildningar vid akademin för textil, teknik och ekonomi 

Sektionen för ingenjörsvetenskap

Byggingenjör, 180 hp
Årskull ht 2017

Industriell ekonomi – affärsingenjör (inriktning maskinteknik), 180 hp
Årskull 2017

Industriell ekonomi – arbetsorganisation och ledarskap, 180 hp
Årskull 2017 

Industriell ekonomi – logistik, 180 hp
Årskull 2017

IT-tekniker, 120 hp
Årskull ht 2018

Maskiningenjör-produktutveckling, 180 hp
Årskull ht 2017

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Affärsutvecklarprogrammet bygg, 180 hp
Nytt program. Första årskull 2019.

Industriell ekonomi – affärsingenjör (inriktning byggteknik), 180 hp
Årskull 2017

Energiingenjör, 180 hp
Årskull 2017

Kemiingenjör – tillämpad bioteknik, 180 hp
Årskull 2017

Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande, 60 hp
Årskull 2019

Masterprogram i resursåtervinning, 120 hp
Årskull 2018

Tekniskt basår, 60 hp
Årskull 2019/20

Sektionen för textilteknologi

Designteknikerutbildning, 180 hp
Årskull 2017

Masterutbildning i textilteknik, 120 hp
Årskull 2018

Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildningen, 60 hp
Årskull 2019/20

Textilingenjörsutbildning, 180 hp
Årskull 2017

Textil produktutveckling och entreprenörskap, 180 hp
Årskull 2017

Sektionen för design

Modedesignutbildning, 180 hp
Årskull 2017

Textildesignutbildning, 180 hp
Årskull 2017

Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, 120 hp
Årskull 2017

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Affärsinformatik med inriktning mot Internationell handel och IT, 240 hp
Årskull 2016 - Ingen programrapport tillgänglig

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode, 180 hp
Årskull 2017

Civilekonomprogrammet, 240 hp
Årskull 2016

Ekonomutbildningen, 180 hp
Årskull 2017

Event Management, 180 hp
Årskull 2017 

Textilekonomutbildningen, 180 hp
Årskull 2017 - Ingen programrapport tillgänglig

Magisterprogram i Textilt management, 60 hp
Årskull 2019

Masterprogram i management av digital handel, 120 hp
Årskull 2018

Masterprogram i Fashion Management och marknadsföring, 120 hp
Årskull 2018

Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor, 120 hp
Årskull 2018

Utbildningar vid akademin för vård, arbetsliv och välfärd 

Sektionen för arbetsliv och välfärd

Administratörprogrammet, 180 hp
Årskull 2016
Årskull 2017

Kandidatprogram i offentlig förvaltning, 180 hp
Nytt program - Första årskull 2018

Organisations- och personalutvecklare i samhället (OPUS), 180 hp
Årskull 2016
Årskull 2017

Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap, 60 hp
Årskull 2019

Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg, distans, 60 hp
Årskull 2018

Sektionen för vårdvetenskap

Barnmorskeutbildning, distans, 90 hp

Årskull 2019

Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård, distans, 60 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp
Årskull start vt 2017 och ht 2017

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård, 60 hp
Årskull 2019

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård, 60 hp
Årskull 2019

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp
Årskull 2019

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska distans, 75 hp

Årskull 2019

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart, distans, 75 hp

Årskull 2018

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, distans, 60 hp
Årskull 2018

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 hp
Årskull 2018

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård, distans, 60 hp
Årskull 2018

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre, distans, 60
Årskull 2018

Utbildningar vid akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Bibliotekarieutbildning, distans, 120 hp
Årskull 2016

Bibliotekarieutbildning, 180 hp
Årskull 2017

Magisterprogram i strategisk information och kommunikation, 60 hp
Årskull 2019
Årskull 2018

Masterprogram i Biblioteks- och Informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster, (engelska), 120 hp
Årskull 2018
Årskull 2017

Masterprogram i Biblioteks- och Informationsvetenskap, distansutbildning, 120 hp
Årskull 2018
Årskull 2017

Webbredaktör, 180 hp
Årskull 2017

Webbredaktör, distans, 180 hp
Årskull 2017

Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning

Förskollärarutbildning, 210 hp

Årskull 2017

Förskollärarutbildning för yrkesverksamma, 210 hp
Årskull 2017

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp
Årskull 2017

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp
Årskull 2016, Borås
Årskull 2016, Varberg

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp
Årskull 2016

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk, 270 hp

Årskull 2016

Sektionen för informationsteknologi

Dataekonomutbildning, 180 hp
Årskull 2017 - Ingen programrapport tillgänglig.

Magisterutbildning i informatik Datadriven IT management, 60 hp
Årskull 2019

Systemarkitekturutbildning, 180 hp
Årskull 2017 - Ingen programrapport tillgänglig

Systemvetarutbildning, 180 hp
Årskull 2017

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning

Magisterprogram i litteraturpedagogik, 60 hp
Nytt program

Masterprogram i pedagogiskt arbete, 120 hp
Årskull 2017 - Inga studenter kvar på sista terminen