Webbredaktör, distansutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att i framtiden arbeta med utveckling av organisationers och företags webbplatser, med avseende på bland annat innehåll, informationsstruktur och användbarhet. Du kommer också att utveckla kunskaper och färdigheter som gör dig behörig till fortsatta studier på avancerad nivå.

Läs hela välkomstbrevet här (pdf).

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2018
Programkod: NGWDK
Programtillfälleskod: NGWDK18h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Ortsoberoende

Observera

Kommunikationen mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via programmets lärplattform, vilket förutsätter att deltagarna har tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning. Som distansstudent får du själv köpa nödvändiga programvaror för dina studier på hemorten. Det förekommer inga fysiska träffar.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Biträdande programansvarig Thomas Nyström

Programansvarig David Gunnarsson Lorentzen
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2021

Tillämpad teori och metod

 • Kursinformation för Tillämpad teori och metod
 • Anmälningskod: B24V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 24 mars

Hösten 2020

Applikationsgränssnitt

 • Kursinformation för Applikationsgränssnitt
 • Anmälningskod: B38H0
 • Typ: Valbar
 • Period: 2 december - 17 januari

Gränssnittsutveckling

 • Kursinformation för Gränssnittsutveckling
 • Anmälningskod: B18H0
 • Typ: Valbar
 • Period: 31 augusti - 1 november

UX-design: användarupplevelsedesign och utvärdering

 • Kursinformation för UX-design: användarupplevelsedesign och utvärdering
 • Anmälningskod: B66H0
 • Typ: Valbar
 • Period: 2 november - 17 januari

Våren 2020

Dynamiska webbapplikationer 2 - Programmering mot databaser

 • Kursinformation för Dynamiska webbapplikationer 2 - Programmering mot databaser
 • Anmälningskod: B27V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 25 mars

Information genom bild och text

 • Kursinformation för Information genom bild och text
 • Anmälningskod: B55V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 25 mars

Projekt: webbplatsutveckling

 • Kursinformation för Projekt: webbplatsutveckling
 • Anmälningskod: B40V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 april - 7 juni

Teori och metod för webbplatsutveckling

 • Kursinformation för Teori och metod för webbplatsutveckling
 • Anmälningskod: B38V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 26 mars - 19 april

Hösten 2019

Animering och multimedia för webben

 • Kursinformation för Animering och multimedia för webben
 • Anmälningskod: B51H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 3 oktober

Formgivning av webbsidor

 • Kursinformation för Formgivning av webbsidor
 • Anmälningskod: B55H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 4 december - 19 januari

Våren 2019

Dynamiska webbapplikationer 1 - Klientbaserad programmering

 • Kursinformation för Dynamiska webbapplikationer 1 - Klientbaserad programmering
 • Anmälningskod: B34V9
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 maj - 9 juni

Formgivning och layout

 • Kursinformation för Formgivning och layout
 • Anmälningskod: B30V9
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 februari - 25 mars

Hösten 2018

Bild & grafisk produktion

 • Kursinformation för Bild & grafisk produktion
 • Anmälningskod: B47H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 6 november - 5 december

Tekniker för webbdesign

 • Kursinformation för Tekniker för webbdesign
 • Anmälningskod: B70H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 6 december - 20 januari

Utgångspunkter för webbplatsutveckling: bakgrund, vetenskaplighet och metodologiska perspektiv

 • Kursinformation för Utgångspunkter för webbplatsutveckling: bakgrund, vetenskaplighet och metodologiska perspektiv
 • Anmälningskod: B10H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 3 september - 4 oktober