Webbredaktör, distansutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att i framtiden arbeta med utveckling av organisationers och företags webbplatser, med avseende på bland annat innehåll, informationsstruktur och användbarhet. Du kommer också att utveckla kunskaper och färdigheter som gör dig behörig till fortsatta studier på avancerad nivå.

Läs hela välkomstbrevet här (pdf).

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2018
Programkod: NGWDK
Programtillfälleskod: NGWDK18h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Ortsoberoende

Observera

Kommunikationen mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via programmets lärplattform, vilket förutsätter att deltagarna har tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning. Som distansstudent får du själv köpa nödvändiga programvaror för dina studier på hemorten. Det förekommer inga fysiska träffar.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Biträdande programansvarig Thomas Nyström

Programansvarig David Gunnarsson Lorentzen
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2021

Tillämpad teori och metod

Kursinformation för Tillämpad teori och metod
Anmälningskod: B24V1
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 24 mars

Hösten 2020

Applikationsgränssnitt

Kursinformation för Applikationsgränssnitt
Anmälningskod: B38H0
Typ: Valbar
Period: 2 december - 17 januari

Gränssnittsutveckling

Kursinformation för Gränssnittsutveckling
Anmälningskod: B18H0
Typ: Valbar
Period: 31 augusti - 1 november

UX-design: användarupplevelsedesign och utvärdering

Kursinformation för UX-design: användarupplevelsedesign och utvärdering
Anmälningskod: B66H0
Typ: Valbar
Period: 2 november - 17 januari

Våren 2020

Dynamiska webbapplikationer 2 - Programmering mot databaser

Kursinformation för Dynamiska webbapplikationer 2 - Programmering mot databaser
Anmälningskod: B27V0
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 25 mars

Information genom bild och text

Kursinformation för Information genom bild och text
Anmälningskod: B55V0
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 25 mars

Projekt: webbplatsutveckling

Kursinformation för Projekt: webbplatsutveckling
Anmälningskod: B40V0
Typ: Obl.
Period: 20 april - 7 juni

Teori och metod för webbplatsutveckling

Kursinformation för Teori och metod för webbplatsutveckling
Anmälningskod: B38V0
Typ: Obl.
Period: 26 mars - 19 april

Hösten 2019

Animering och multimedia för webben

Kursinformation för Animering och multimedia för webben
Anmälningskod: B51H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 3 oktober

Formgivning av webbsidor

Kursinformation för Formgivning av webbsidor
Anmälningskod: B55H9
Typ: Obl.
Period: 4 december - 19 januari

Våren 2019

Dynamiska webbapplikationer 1 - Klientbaserad programmering

Kursinformation för Dynamiska webbapplikationer 1 - Klientbaserad programmering
Anmälningskod: B34V9
Typ: Obl.
Period: 2 maj - 9 juni

Formgivning och layout

Kursinformation för Formgivning och layout
Anmälningskod: B30V9
Typ: Obl.
Period: 21 februari - 25 mars

Hösten 2018

Bild & grafisk produktion

Kursinformation för Bild & grafisk produktion
Anmälningskod: B47H8
Typ: Obl.
Period: 6 november - 5 december

Tekniker för webbdesign

Kursinformation för Tekniker för webbdesign
Anmälningskod: B70H8
Typ: Obl.
Period: 6 december - 20 januari

Utgångspunkter för webbplatsutveckling: bakgrund, vetenskaplighet och metodologiska perspektiv

Kursinformation för Utgångspunkter för webbplatsutveckling: bakgrund, vetenskaplighet och metodologiska perspektiv
Anmälningskod: B10H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 4 oktober