Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2019
Programkod: GDIST
Programtillfälleskod: GDIST19h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

GDIST översikt HT19.pdf

Välkomstbrev DSK helfart HT2019.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2020

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans arbete

Kursinformation för Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans arbete
Anmälningskod: V09H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november

Våren 2020

Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård

Kursinformation för Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård
Anmälningskod: V44H9
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 9 februari

Familjehälsovård med inriktning mot vuxna och äldre inklusive förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel

Kursinformation för Familjehälsovård med inriktning mot vuxna och äldre inklusive förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel
Anmälningskod: V04V0
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 7 juni

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder

Kursinformation för Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder
Anmälningskod: V02V0
Typ: Valbar
Period: 30 mars - 7 juni

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder

Kursinformation för Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder
Anmälningskod: V03V0
Typ: Valbar
Period: 30 mars - 7 juni

Ledarskap och förbättringsarbete

Kursinformation för Ledarskap och förbättringsarbete
Anmälningskod: V01V0
Typ: Obl.
Period: 10 februari - 29 mars

Hösten 2019

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi

Kursinformation för Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi
Anmälningskod: V05H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 19 januari

Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård

Kursinformation för Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård
Anmälningskod: V44H9
Typ: Obl.
Period: 21 oktober - 19 januari

Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete

Kursinformation för Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete
Anmälningskod: V01H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 20 oktober