Polisprogrammet

Programinformation

Starttermin: Hösten 2020
Programkod: POLIU
Programtillfälleskod: POLIU20h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan Polisprogrammet.pdf

Välkomstbrev Polisutbildningen CAMPUS ht20.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2022

Brottsutredning med inriktning mot våld i nära relationer

Kursinformation för Brottsutredning med inriktning mot våld i nära relationer
Anmälningskod: 17C21
Typ: Obl.
Period: 3 januari - 20 februari

Hälsa i relation till polisiärt arbete

Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
Anmälningskod: 21C02
Typ: Obl.
Period: 17 januari - 5 juni

Internationellt polisiärt arbete och omvärldens påverkan på polisens uppdrag i Sverige

Kursinformation för Internationellt polisiärt arbete och omvärldens påverkan på polisens uppdrag i Sverige
Anmälningskod: 19C21
Typ: Obl.
Period: 21 februari - 3 april

Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada

Kursinformation för Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada
Anmälningskod: 20C02
Typ: Obl.
Period: 17 januari - 5 juni

Polisiär tjänstefärdighet 4

Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 4
Anmälningskod: 18C21
Typ: Obl.
Period: 17 januari - 5 juni

Polisiärt arbete vid större händelser

Kursinformation för Polisiärt arbete vid större händelser
Anmälningskod: 21C21
Typ: Obl.
Period: 25 april - 5 juni

Vetenskaplig teori och metod samt examensarbete i polisiärt arbete

Kursinformation för Vetenskaplig teori och metod samt examensarbete i polisiärt arbete
Anmälningskod: 20C21
Typ: Obl.
Period: 7 mars - 15 maj

Hösten 2021

Hälsa i relation till polisiärt arbete

Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
Anmälningskod: 21C02
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 16 januari

Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada

Kursinformation för Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada
Anmälningskod: 20C02
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 16 januari

Polisiär tjänstefärdighet 3

Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 3
Anmälningskod: 17C12
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 16 januari

Polisiärt arbete i trafik

Kursinformation för Polisiärt arbete i trafik
Anmälningskod: 14C12
Typ: Obl.
Period: 15 november - 16 januari

Polisiärt arbete vid psykisk ohälsa och sjukdom samt missbruk

Kursinformation för Polisiärt arbete vid psykisk ohälsa och sjukdom samt missbruk
Anmälningskod: 09C12
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 17 oktober

Våren 2021

Att arbeta som polis i utsatta områden

Kursinformation för Att arbeta som polis i utsatta områden
Anmälningskod: 22C11
Typ: Obl.
Period: 3 maj - 6 juni

Hälsa i relation till polisiärt arbete

Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
Anmälningskod: 21C02
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 6 juni

Kriminologi och brottsförebyggande arbete

Kursinformation för Kriminologi och brottsförebyggande arbete
Anmälningskod: 21C11
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 21 februari

Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada

Kursinformation för Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada
Anmälningskod: 20C02
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 6 juni

Polisiär tjänstefärdighet 2

Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 2
Anmälningskod: 13C11
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 6 juni

Hösten 2020

Hälsa i relation till polisiärt arbete

Kursinformation för Hälsa i relation till polisiärt arbete
Anmälningskod: 21C02
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 17 januari

Introduktion till polisprogrammet och polisprofessionen

Kursinformation för Introduktion till polisprogrammet och polisprofessionen
Anmälningskod: 05C02
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 13 september

Polisen i samhället

Kursinformation för Polisen i samhället
Anmälningskod: 18C02
Typ: Obl.
Period: 14 september - 18 oktober

Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada

Kursinformation för Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom eller skada
Anmälningskod: 20C02
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 17 januari

Polisiär tjänstefärdighet 1

Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 1
Anmälningskod: 06C02
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 17 januari