Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning

Välkommen till Tekniskt basår - textilingenjör

Du har blivit antagen till Tekniskt basår för sökande till Textilingenjörsutbildningen på Högskolan i Borås. Med detta vill jag hälsa dig varmt välkommen och ge dig lite kort information inför terminsstart.

Tisdagen 1/9 kommer vi ha uppstart av tekniskt basår/textilbasåret. På grund av Coronapandemin kommer vi denna dag dela upp er i 5 grupper med 5 olika starttider för att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Ni är indelade i följande grupper:
Grupp 1. KBAST - Abdiaziz H - Essunger S
Samling i Sparbankssalen, Kl. 08:00

Grupp 2. KBAST - Grufstedt J - Mohamed Sid-Ali H
Samling i Sparbankssalen, kl. 09.00

Grupp 3. KBAST - Malina Lizarazu A-S - Waern Z
Samling i Sparbankssalen, kl. 10:00

Grupp 4. KBAST - Wallin Granholm L - Ölmgren K + ALLA TEXTILBASÅR
Samling i Sparbankssalen kl. 11:00

Observera att ni är indelade i grupper utefter första bokstaven i ert efternamn.

Karta över Campus.

Schema för första läsperioden samt tid och plats för första träffen hittar du i KronoX.

Kurslitteratur för de två inledande kurserna:

  • L m fl: Matematik 5000, kurs 1c, blå bok, Natur och Kultur.

  • R och Pilström. H: Formler och Tabeller, Natur och kultur

  • Borén. H: Kemiboken 1, Stockholm: Liber (senaste upplagan)

Alla böcker finns i Borås Studentbokhandel. 

Förhinder

För vår planering är det viktigt  att du meddelar mig, joakim.sandstrom@hb.se om du väljer att inte börja basåret.

Högskolans växel når du på 033-435 40 00.

Vänliga Hälsningar

Joakim Sandström, programansvarig

Programinformation

Starttermin: Hösten 2020
Programkod: KBASX
Programtillfälleskod: KBASX20h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Joakim Sandström

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Blockschema Tekniskt Basår för sökande till textilingenjörsutbildning HT20.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2021

Hösten 2020