Magisterprogram i litteraturpedagogik

Varmt välkommen till Magisterprogrammet i litteraturpedagogik med start vårterminen 2021!

Här nedan följer information som rör programmet i sin helhet men också specifika detaljer för programintroduktion samt instruktioner gällande programmets första delkurs Litteraturen i samhället.

Har du problem att komma åt länken till dagens uppstartsmöte 21 januari, kontakta julia.pennlert@hb.se

Kort om programmet

Magisterprogrammet i litteraturpedagogik går på halvfart (15hp/termin) och främst på distans genom PingPong, lärplattformen vid Högskolan i Borås. På PingPong kan du kommunicera med kursansvariga, få tillgång till inspelade föreläsningar, digitala seminarier samt möjligheter att diskutera tillsammans med andra studenter på programmet. Här finns också  en meddelandefunktion som kallas för ”Pim”, där du kan komma i kontakt med programansvariga och kursansvariga. Tillgång till PingPong får ni några veckor före kursstart, i januari 2021.

Förutom de nätbaserade aktiviteterna består programmet av två obligatoriska fysiska träffar per termin, på plats i Högskolans lokaler i Borås. Med tanke på rådande omständigheter med Covid-19 kommer dessa fysiska träffarna att ersättas med digitala träffar under vårterminen 2021. Vi följer Högskolans rekommendationer för den aktuella situationen och kommer att i god tid informera er om vad som gäller för höstens träffar. Upplägget för dessa träffar (fysiska/digitala) är likartat genom hela programmet, vi ses för två heldagar tillsammans. Vi startar på morgonen den första dagen och avslutar på eftermiddagen på den andra. Skulle man av någon anledning missa de obligatoriska träffarna kommer man att få genomföra kompletteringsuppgifter som distribueras av kursansvariga på respektive kurs, mer info om detta när vi ses. Vi förordar alltså starkt medverkan på de fysiska/digitala kursträffarna under programmets gång. 

Under vårterminen 2021 kommer vi alltså att ha digitala kursträffar den 4-5 februari och 20-21 maj.

Gemensam programstart

Torsdagen den 21 januari klockan 15.00 har vi en gemensam digital programstart. Vi kommer då att ge en kort programintroduktion där du bland annat kommer att få en genomgång av lärplattformen vid Högskolan i Borås samt träffa programansvariga samt några av de undervisande lärarna på programmet. I god tid innan denna träff kommer du att få tillgång till en länk, till vårt digitala rum.

Inför kursträff i februari delkurs 1– Litteraturen i samhället

Som förberedelse inför träffen i februari vill vi att ni läser två noveller ur novellsamlingen Svenska Noveller – Från Almqvist till Stoor (red. Ingrid Elam & Jerker Virdborg, 2018). De noveller som vi vill att ni ska ägna särskild uppmärksamhet är Victoria Benedictssons Ur mörkret, s. 106-114 samt Ninni Holmqvists Kostym, s. 589-594. Novellantologin ovan kommer att användas i flera kurser under programmet så det är bra att ni redan nu bekantar er med den.

 

Återigen, varmt välkommen till programmet i litteraturpedagogik och Högskolan i Borås!

Hälsningar
Programansvariga Julia Pennlert (julia.pennlert@hb.se) & Catrine Brödje (catrine.brodje@hb.se)

Programinformation

Starttermin: Våren 2021
Programkod: SAMLI
Programtillfälleskod: SAMLI21v
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Blandade tider
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Catrine Brödje
Programansvarig Julia Pennlert

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2022

Våren 2022

Berättande i olika medier

 • Kursinformation för Berättande i olika medier
 • Anmälningskod: P06V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 27 mars

Vetenskapliga perspektiv och metoder

 • Kursinformation för Vetenskapliga perspektiv och metoder
 • Anmälningskod: P07V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 mars - 5 juni

Hösten 2021

Litteraturanalys och litteratursamtal 2

 • Kursinformation för Litteraturanalys och litteratursamtal 2
 • Anmälningskod: P05H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 7 november

Litteratursamtal i praktiknära sammanhang

 • Kursinformation för Litteratursamtal i praktiknära sammanhang
 • Anmälningskod: P06H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 8 november - 16 januari

Våren 2021

Litteraturen i samhället

 • Kursinformation för Litteraturen i samhället
 • Anmälningskod: P09V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 28 mars

Litteraturanalys och litteratursamtal 1

 • Kursinformation för Litteraturanalys och litteratursamtal 1
 • Anmälningskod: P08V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 mars - 6 juni