Magisterprogram i litteraturpedagogik

Information till dig som är antagen till magisterprogrammet i Litteraturpedagogik med start vårterminen 2022. Varmt välkommen till programmet och Högskolan i Borås!

Här finns information som rör programmet i sin helhet men också specifika detaljer för programintroduktion samt instruktioner gällande programmets första delkurs Litteraturen i samhället.

Kort om programmet

Magisterprogrammet i litteraturpedagogik går på halvfart (15hp/termin) och främst på distans genom Högskolan i Borås lärplattform Canvas. På Canvas kan du kommunicera med oss kursansvariga, få tillgång till inspelade föreläsningar, digitala seminarium samt möjligheter att diskutera tillsammans med andra studenter på programmet. Här finns också en programyta där vi programasvariga publicerar viktig information rörande programmet som helhet. Tillgång till Canvas får ni några veckor innan kursstart, i januari 2022.

Förutom de nätbaserade aktiviteterna består programmet av två obligatoriska fysiska träffar per termin, på plats i Högskolans lokaler i Borås. Vi följer Högskolans rekommendationer vad gäller campusundervisning med hänsyn till Covid-19 och informerar i god tid om förutsättningarna kommer att förändras för campusförlagd undervisning. Upplägget för dessa träffar är likartat genom hela programmet, vi ses för två heldagar tillsammans. Vi startar på morgonen den första dagen och avslutar på eftermiddagen på den andra.  Skulle man av någon anledning missa de obligatoriska träffarna kommer man att få genomföra kompletteringsuppgifter som distribueras av kursansvariga på respektive kurs, mer information om detta när vi ses. Vi förordar alltså starkt medverkan på de fysiska träffarna. 

Under vårterminen 2022 kommer vi att ha campusförlagda kursträffar den 3-4 februari och den 12-13 maj.

Den första fysiska träffen samt programstart

Fredagen den 21 januari klockan 14:00 genomför vi en digital programstart. Vi kommer då att ge en kort programintroduktion där du bland annat kommer att få en genomgång av lärplattformen vid Högskolan i Borås, samt träffa programansvariga samt några av de undervisande lärarna på programmet. Denna programintroduktion följs av en digital kursstart för er första delkurs ”Litteraturen i samhället” (med start klockan 15:00).

Inför första träffen

Som förberedelse inför den första fysiska träffen på Högskolan i februari vill vi att ni läser två noveller ur novellsamlingen Svenska Noveller – Från Almqvist till Stoor (red. Ingrid Elam & Jerker Virdborg, 2018). De noveller som vi vill att ni ska ägna särskild uppmärksamhet är Ninni Holmquists Kostym och Victoria Benedictssons Ur mörkret. Novellantologin ovan kommer att användas i flera kurser under programmet så det är bra att ni redan nu bekantar er med den.

Återigen, varmt välkommen till programmet i litteraturpedagogik och Högskolan i Borås!

Programansvariga Julia Pennlert (julia.pennlert@hb.se) & Catrine Brödje (catrine.brodje@hb.se)  

Programinformation

Starttermin: Våren 2022
Programkod: SAMLI
Programtillfälleskod: SAMLI22v
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Blandade tider
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00)

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Programansvarig: Catrine Brödje
Programansvarig: Julia Pennlert

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2023

Våren 2023

Berättande i olika medier

 • Kursinformation för Berättande i olika medier
 • Anmälningskod: P06V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 26 mars

Vetenskapliga perspektiv och metoder

 • Kursinformation för Vetenskapliga perspektiv och metoder
 • Anmälningskod: P07V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 27 mars - 4 juni

Hösten 2022

Litteraturanalys och litteratursamtal 2

 • Kursinformation för Litteraturanalys och litteratursamtal 2
 • Anmälningskod: P05H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 6 november

Litteratursamtal i praktiknära sammanhang

 • Kursinformation för Litteratursamtal i praktiknära sammanhang
 • Anmälningskod: P06H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 7 november - 15 januari

Våren 2022

Litteraturen i samhället

 • Kursinformation för Litteraturen i samhället
 • Anmälningskod: P09V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 27 mars

Litteraturanalys och litteratursamtal 1

 • Kursinformation för Litteraturanalys och litteratursamtal 1
 • Anmälningskod: P08V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 mars - 5 juni